Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Sdružení Krajina nabízí podporu při výsadbě stromořadí ve volné krajině

/
/
/
1073 ZobrazeníSdružení Krajina a GLS CZ, s. r. o., vyhlásily výzvu pro neziskové organizace a obce na předkládání návrhů akcí, zaměřených na výsadbu stromořadí ve volné krajině pro rok 2019. Zaslané návrhy budou vyhodnoceny a pořadatelé vybraných akcí obdrží příspěvek na výsadbu.

Sedmým rokem podporují Sdružení Krajina a přepravní společnost GLS CZ, s. r. o., výsadby stromořadí, remízů či větrolamů do volné krajiny. V loňském roce bylo vysazeno 156 stromů za finanční podpory od GLS CZ, s. r. o., ve výši 52 000 Kč.
Na letošní rok je pro organizátory výsadbových akcí připraveno celkem 100 000 Kč, přičemž jednotlivé organizace se mohou ucházet o finanční příspěvek ve výši 500 Kč na jeden vysazený dlouhověký strom nebo 300 Kč na stromek ovocný. V případě mimořádné výsadby (větší sazenice, výjimečné akce) je možné jednat o navýšení sazby za dlouhověký strom.
„Projekt jsme pojali tak, aby byl jednoduchý, bez nadměrné administrativní zátěže, s možností domluvit se a doladit detaily podle možností navrhovatele akce, tak aby byly schopny podporu využít i malé spolky fungující na dobrovolnické bázi,“ sdělila Kateřina Marečková ze Sdružení Krajina. Podmínkou podpory je výsadbová akce s aktivním zapojením veřejnosti, výsadba minimálně pěti stromů a místně původní druhy dřevin.
Uzávěrka přijímání návrhů akcí je už 26. dubna 2019.
Formuláře k žádosti zájemci naleznou na našich webových stránkách, kde se dozví i další potřebné informace a podmínky. Nebo nás mohou kontaktovat emailem na info@sdruzenikrajina.cz či na telefonu 566 521 259, 775 239 691.

  • Facebook
  • Twitter