Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Rok v Úsměvu, obrazy klientů denního stacionáře

/
/
/
1188 ZobrazeníRok v Úsměvu je název výstavy výtvarných prací, kterou připravuje Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci s denním stacionářem Úsměv. Výstava bude probíhat v prostorách galerie Tympanon v termínu od 16. listopadu do 13. ledna 2019.

Stacionář Úsměv Třebíč je jednou ze služeb Oblastní charity Třebíč. Posláním stacionáře je poskytovat podporu a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří žijí v Třebíči a okolí. Je určen především pro ty, kteří se chtějí setkávat s přáteli a rozvíjet svoje dovednosti. Jejich nepříznivá situace se projevuje snížením soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovednostech a vyžaduje pravidelnou pomoc či podporu jiné fyzické osoby. Uživatelům nabízí pomoc při sebeobsluze, možnost společného stravování, vycházek, plavání, výletů. Pořádá pobyty na podporu samostatnosti, sociálně rehabilitační pobyty, klubová setkání s rodiči a pečujícími osobami. Velmi důležitou součástí služby je pracovní terapie. Vzniká tím prostor pro smysluplně využitý čas ve výtvarné, keramické, smaltové, dřevařské, košíkářské dílně, ve cvičném vaření a při práci na zahradě. Stacionář provozuje také individuální terapii, kde kromě udržování a rozvoje rozumových a sociálních dovedností probíhá nácvik alternativní komunikace a podpora lidí s těžkým postižením.

Stacionář byl založen 6. září 1999 ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením Třebíč. Výstavou je zahájena oslava dvaceti let od založení služby stacionáře.

„Poděkování patří Jitce Janíkové, která již přes rok pomáhá rozvíjet výtvarné schopnosti a dovednosti v Úsměvu. Díla vznikala díky jejímu odbornému vedení. Nyní se výtvarníci Úsměv nebojí prostoru a barevnosti,“ říká Jana Mušková, koordinátorka stacionáře Úsměv.
Vstupné 20/10 Kč. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu v 10.00.

  • Facebook
  • Twitter