Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Policisté na Vysočině vzdělávají mladé lidi regionu v rámci projektu Život beru zodpovědně

/
/
/
536 ZobrazeníPolicisté na Vysočině připravili pro dospívající mládež brožuru plnou důležitých informací, ale také poutavého čtení a zábavy. V současnosti s projektem Život beru zodpovědně seznamují žáky osmých a devátých ročníků, pro které je určena brožura plná preventivních informací, rad a doporučení, ale také zábavných křížovek a kvízů.

Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra České republiky v rámci podaného projektu vnitroresortního programu prevence kriminality. „V rámci preventivních aktivit policisté každoročně cílí na všechny věkové kategorie. Co se týče dětí, provádějí policisté na školách přednášky, besedy a interaktivní programy s cílem vést žáky k bezpečnému chování a zodpovědnému jednání. Věnují se nejrůznějším tématům v oblastech dopravy, rizikových situací, bezpečného chování na internetu, nebezpečí drog a alkoholu či znalostí z oblasti právního vědomí. Prevence je nesmírně důležitý prvek, který pomáhá předcházet rizikovým situacím a snižovat nebezpečí páchání přestupkové či trestné činnosti,“ popisuje policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Policisté seznamují žáky škol s právním minimem

Brožura je pro žáky škol svým obsahem blízká a motivující. „Shrnuje důležité preventivní oblasti a nabízí je v zábavné formě. Celým sešitem provází čtenáře příběh čtrnáctiletých dvojčat, která se přestěhují a seznamují se s chodem nové školy. Na každé dvojstraně prožívají hlavní hrdinové nějakou událost, která se stala jim nebo někomu ve škole, a k danému tématu jsou připojeny rady, doporučení, varování, ať již přímo napsaná nebo formou tajenky, ke které se děti dostanou po vyluštění křížovek a kvízů. Ty odpovídají navíc učivu a vědomostem žáků osmých a devátých ročníků, tudíž je možné zahrnout obsah brožury do daného předmětu v rámci výuky a zapojit tak celou třídu,“ dodavá jana Kroutilová.

Brožury policisté předávají na základních školách v rámci celé Vysočiny i na dalších preventivních aktivitách určených mládeži a děti se s nimi budou moci setkávat i v následující době. „Doufáme, že se brožura bude dospívající mládeži líbit, budou s ní pracovat, dozví se užitečné informace a hlavně budou brát život a vše, co přináší, zodpovědně,“ uzavírá tisková mluvčí.

Policisté chtějí v rámci projektu oslovit také rodiče, aby věnovali svým dětem dostatečnou pozornost. Vytvořili proto kartičky, na jejichž jedné straně jsou doporučení pro rodiče z oblasti prevence a na druhé straně je tabulka, do které je možné zapsat si důležité termíny plánovaných schůzek, vyšetření či objednaných služeb. Preventivní kartičky budou policisté předávat při akcích určených veřejnosti.

  • Facebook
  • Twitter