Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Památkáři pořádají v Telči Den otevřených dveří

/
/
/
718 ZobrazeníDne otevřených dveří pořádá v pátek 8. června od 9.00 do 16.00 územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

Na návštěvníky čekají komentované prohlídky, ukázky z dokumentačních fondů a sbírek, evidence památkového fondu v Kraji Vysočina, prezentace zaniklých a ohrožených památek, střípky ze světa archeologie, knižní minibazar a výstava o architektuře.

„Národní památkový ústav (NPÚ) v Telči otevírá své pomyslné i skutečné brány a zve všechny zájemce na Den otevřených dveří. Při této příležitosti budou prostory Lannerova domu, bývalého jezuitského dispenzáře, kde mají telčští památkáři od 1. dubna 2012 své současné sídlo,“ uvedl ředitel telčského pracoviště Národního památkového ústavu Pavel Macků.

Stěhování do nových prostor předcházela náročná rekonstrukce trvající několik let a ukončená na přelomu let 2011 a 2012. Tuto rekonstrukci připomenou tabla s fotografiemi a doprovodnými texty. Uvnitř Lannerova domu návštěvníky přivítají pracovníci NPÚ, kteří budou prezentovat jednotlivé agendy památkové péče a budou připraveni zodpovídat nejrůznější dotazy. Památková péče je chápána často příliš úzce, ale ve skutečnosti zahrnuje široké spektrum činností. Je multidisciplinární a založena na kooperaci s mnoha odbornými odvětvími. Stojí na rozhraní technických a společenských věd. Proto na Dni otevřených dveří zazní nejen informace o struktuře a organizaci NPÚ, ale také o specifických činnostech, kterým se památkáři věnují. Návštěvníkům bude vysvětleno, co jsou to stavebněhistorické průzkumy a co obnáší operativní dokumentace. Pozornost bude věnována evidenci památkového fondu v Kraji Vysočina, historii a proměnám evidenčních postupů a praktik, od analogových evidenčních listů po památkový katalog.

„Opomenuty nezůstanou dokumentační sbírky a fondy NPÚ. Mnohé ukázky budou vystaveny a návštěvníci si je budou moci prohlédnout, osahat a pročíst,“ slibuje vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů Miloslav Záškoda.

Prezentovány budou unikátní fotografie a dokumentace památek, které již neexistují, zanikly nebo byly zničeny, například jihlavský Grecl, zámek Plandry nebo venkovská usedlost čp. 39 v Nové Říši. Návštěvníci budou moci zhlédnout prezentaci věnovanou ohroženým památkám v Kraji Vysočina či dozvědět se některé statistické údaje o aktuálním stavu památkového fondu.

Veřejnost bude také moci vstoupit do archeologického depozitáře a seznámit se s prací archeologa. K dispozici bude rovněž knihovna, kde mohou zájemci nahlédnout do odborných knih o dějinách umění a architektuře a seznámit se se současnou knižní produkcí NPÚ. Čeká na ně také minibazar starých knih. V závěru svého putování skrze Lannerův dům budou mít návštěvníci poslední příležitost načerpat inspiraci na regionální výstavě Architektura ve službách první republiky.

Komentované prohlídky Lannerova domu, bývalého jezuitského dispenzáře, budou zasazeny do širších souvislostí působení jezuitského řádu v Telči a návštěvníkům zprostředkují dosavadní badatelské výsledky dosažené v rámci projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Prohlídky se konají v 10.00 a v 15.00, sraz na nádvoří Lannerova domu v Telči (Hradecká 6). Vstup je zdarma.

  • Facebook
  • Twitter