Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Onkologické oddělení havlíčkobrodské nemocnice zavádí novinky zvyšující bezpečnost

/
/
/
915 ZobrazeníOnkologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod zavedením Cyto-Setu zajistilo bezpečnou přípravu i aplikaci léčiv při chemoterapeutické léčbě. Jako první v nemocnicích Kraje Vysočina zavedlo tuto novinku v infuzní terapii do praxe pro pacienty stacionáře. Přináší bezpečí pro zdravotníky i pacienty.

Chemoterapeutická léčba představuje z pohledu infuzních terapií jednu z nejnáročnějších a nejobtížnějších procedur. Mezinárodní směrnice proto předepisují pro nakládání s cytostatiky zvláštní postupy zaručující snížení možných rizik v celém procesu od přípravy léku, přes jeho aplikaci až do okamžiku likvidace použitých prostředků po ošetření pacienta. „Použití soupravy Cyto-Set zaručuje nejenom snížení rizik kontaminace pro zdravotníky, ale zaručuje především bezpečné podání léku pacientovi. Minimalizuje lékovou inkompatibilitu, mikrobiologickou kontaminaci, kontaminaci částicemi, chybnou medikaci či poranění,“ shrnula výhody staniční sestra oddělení Martina Opatová.

Nový přístroj na onkologickém oddělení

Chemoterapeutická infuzní léčba je tedy aktuálně podávána pacientům prostřednictvím tohoto setu, který zjednodušuje a zároveň zefektivňuje celý proces podání léčby, neboť jde o uzavřený systém prostřednictvím automaticky uzavíratelných a zpětných ventilů. Při manipulaci nedochází k žádnému rozpojování prvků soupravy. Díky bezjehlovým ventilům se také výrazně snížilo riziko vzduchové embolie. Neboť devadesát procent onkologických pacientů havlíčkobrodské nemocnice má zajištěn trvalý žilní přístup, který je pro pacienta bezpečnější a méně stresující, v nemocnice se snaží zvyšovat bezpečnost i v oblasti péče o žilní katetry /PICC a podkožní porty/. Zamezit infekcím žilních vstupů nově pomáhá SwapCap, jakýsi speciální uzávěr, který udržuje povrch ventilu dezinfikovaný až po dobu sedmi dní.
Nemocnice Havlíčkův Brod má vlastní oddělení přípravy cytostatik při nemocniční lékárně od roku 2009. Oddělení má Státním ústavem pro kontrolu léčiv povolenou přípravu cytostatik a je držitelem osvědčení České farmaceutické společnosti JEP o přípravě sterilních léčivých přípravků s obsahem cytotoxických látek. Vlastní pracoviště, které je situováno přímo v budově onkologie, tvoří několik místností, z nichž nejdůležitější je aseptický box. Vzduchotechnikou s filtrací přes speciální filtry je zajištěna snížená kontaminace prostoru prachovými částicemi, veškerý materiál je do boxu dopravován přes propusti s časovými zámky a pracovníci se zde mohou pohybovat pouze po převlečení do sterilních pracovních kombinéz, které neodlučují drobné částice. V aseptickém boxu je umístěn izolátor – ve kterém probíhá vlastní příprava cytostatik – přístroj, který dokáže udržet díky vlastní soustavě filtrů nejvyšší třídu čistoty. V tomto boxe lékárníci připraví infuse do vaků včetně setování a dále je distribuují zdravotnickým pracovníkům na stacionář, kde je chemoterapie podávána.
Ročně projde chemoterapeutickou léčbou v ambulanci a stacionáři zhruba 890 pacientů, z toho každoročně přibude zhruba 140 nových pacientů. V ambulanci zajišťující chemoterapeutickou léčbu a komplexní péči o tyto pacienty se ročně uskuteční 3 250 návštěv pacientů.

  • Facebook
  • Twitter