Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

On-line programy primární prevence hrají v době distanční a rotační výuky důležitou roli

/
/
/
595 ZobrazeníI v době úplného či částečného uzavření škol je Centrum primární prevence Vrakbar (CPP Vrakbar) v Jihlavě aktivní. CPP Vrakbar se zaměřuje na realizaci programů primární prevence rizikového chování pro žáky a studenty základních a středních škol už přes dvacet let. Cílem programu primární prevence je, aby žáci a studenti získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl. Důležité je, aby tyto přednosti dokázali následně uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale především ve svém životě.

V únoru letošního roku spustilo CPP Vrakbar realizaci on-line preventivních programů pro školy na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Dlouhodobé uzavření škol s sebou nese negativní dopady na třídní klima, zvyšuje se ohrožení žáků spojené s rizikovým trávením volného času.

„V průběhu uzavírání škol v loňském roce jsme tedy hledali cestu, jak pokračovat v preventivním působení ve třídách, což vnímáme zvlášť za současných okolností jako velmi potřebné,“ sděluje Romana Kubů vedoucí Centra primární prevence Vrakbar.

„Základem preventivních programů CPP Vrakbar je interaktivita a prožitek. Proto jsme dlouho zvažovali přesun do on-line prostoru, jenž tyto dva aspekty zásadně limituje. Snažili jsme se tedy vytvořit metodiku programů tak, abychom žákům umožnili setkat se v on-line prostoru bezpečně, bez školních povinností, s cílem podpořit sounáležitost třídy či zdravý životní styl v době epidemických opatření,“ popisuje lektor programů primární prevence Jan Tkadleček. Žáci mají také možnost vzájemně se inspirovat, jak zdravě trávit čas v dlouhodobé karanténě, zamýšlet se nad možnými pozitivními přínosy.

Programy zatím proběhly na třech jihlavských školách v 25 třídách (pozn. 6. až 8. třídy). Program vedou vždy dva lektoři, časová kapacita jsou dvě vyučovací hodiny. Přítomný je také třídní učitel, který má možnost zapojit se do jednotlivých aktivit. „Reakce dětí jsou veskrze pozitivní, tato forma aktivit je pro ně určitým vybočením z každodenní rutiny,“ hodnotí zájem žáků Romana Kubů. Spokojenost vyjadřuje i Jan Tkadleček: „Od žáků i od třídních učitelů zaznívají pozitivní zpětné vazby.“

Hodnocení jihlavských žáků 6., 7. a 8. tříd:
„Bylo zajímavé vidět názory a zájmy zbytku třídy.“
„Líbilo se mi na tom to, že to bylo velice akční, a protože to bylo také zlepšení nálady.“
„Bylo zajímavé se zamyslet nad sebou, co je vlastně můj sen.“
„Bylo fajn, že jsme si připomněli některé věci sami o sobě a zároveň se dozvěděli něco navíc. A také to, že jsme se sešli na neučící hodině.“
„Jsem naprosto spokojený, hezké hluboké téma k zamyšlení a otevírání očí, fandím vám.“
„Na provedení jsem byl hodně zvědavý a jsem příjemně překvapen.“

  • Facebook
  • Twitter