Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nový web mapuje migranty z Vysočiny do USA z přelomu 19. a 20. století

/
/
/
292 ZobrazeníCo mají společného Batelov, Krucemburk, Německý Brod, Okrouhlice, Polná, Škrdlovice nebo Vojnův Městec? Ze všech těchto obcí odešli na přelomu 19. a 20. století lidé, kteří chtěli začít nový život za oceánem v USA. Nový web Z Vysočiny do USA, za kterým stojí pedagog, historik a popularizátor dějin Ondřej Neubauer, kterému se pomocí databáze Ellis Island Passenger Search podařilo najít téměř 150 migrantů z oblasti dnešního Kraje Vysočina, kteří do USA odešli.

Na webu najdou zájemci také čtyři desítky obcí, které mají své vystěhovalce a na úvodní straně se dozvědí, jak na databázi Ellis Island, která je výchozím pramenem práce, vyhledávat a ověřovat jednotlivé nálezy.
Nejzajímavější je také, že se dozvědí nejen, kdy daná osoba do USA dojela, ale také na jaké lodi, kolik jí bylo let, jaké měla povolání, jaké měla jmění při příjezdu, a hlavně co byla její cílová destinace (nejčastěji Chicago, New York, Omaha v Nebrasce ad.).


Autor ale upozorňuje, že hledání migrantů je časově náročné, a to zejména proto, že anglicky psaná databáze nevnímá diakritiku, a i doboví američtí úředníci byly někdy nedůslední, a tak místo původu dané osoby zkomolili, případně neuvedli vůbec (například jen „Bohemia“). „Problém je také v duplicitních názvech, například Borová může být dnešní Havlíčkova Borová nebo také Borová u Poličky a je velmi těžké místo původu odlišit,“ dodává Neubauer.
Na webu Z Vysočiny do USA je ještě mnoho práce. Podle cílů, o které se návštěvníci webu dozvídají na úvodní straně, je ještě třeba web překlopit do angličtiny pro následné oslovování českých komunit v USA. Autor také zamýšlí oslovovat kronikáře obcí, kterých se téma týká, aby dohledali případné zmínky o migrantech v místních pramenech, dlouhodobější vyhlídkou je potom kratší publikace či studie, která by celou problematiku shrnula. Ta je až na výjimky prostudovaná jen velmi okrajově a roztříštěně v nemnoha publikacích, nejvíce asi v knize Jaroslavy Hoffmannové Vystěhovalectví z Polné do Severní Ameriky ve druhé polovině 19. století. Ta je však už z konce 60. let.

Web si mohou zájemci prohlédnout na adrese: https://z-vysociny-do-usa.webnode.cz/. Pokud by web s růstem informací a vizuálních materiálů nedostačoval, je samozřejmě možnost vytvořit ještě větší a pokročilejší webovou stránku či přímo databázi. Na webu najdou zájemci také kontakt na autora, který by si podle svých vlastních slov velmi přál v následujících letech plně rozvinout potenciál projektu a zpopularizoval toto téma pro větší okruh zájemců na Vysočině.

  • Facebook
  • Twitter