Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nemocnice Pelhřimov opět zpoplatní vjezd do areálu

/
/
/
515 ZobrazeníZ neděle 17. na pondělí 18. července se Nemocnice Pelhřimov vrací k systému zpoplatnění vjezdu do areálu. Motoristé mohou do areálu zdravotnického zařízení vjet z ulice Slovanského bratrství dvěma vjezdy. Oba jsou osazeny závorami a terminály se samoobslužným systémem a jsou zabezpečeny kamerovým systémem v souladu s platnou legislativou.

Při vjezdu do nemocnice musí řidič vozidla stiskem tlačítka odebrat parkovací lístek. Následně se mu automaticky otevře závora, která se po projetí opět automaticky zavře.

Prvních třicet minut je parkování v areálu nemocnice zdarma. Každých dalších započatých 60 minut je zpoplatněno částkou 30 Kč. Parkování zdarma mají vozidla s dopravní značkou označující přepravu ZTP,ZTP/P a dárci krve a krevních složek v den odběru. Platbu parkovného lze provést v hotovosti na Info centru v hlavní lůžkové budově a na bezobslužné pokladně umístěné u továrního komína. Po vložení parkovacího lístku je lístek načten a vyhodnoceno parkovné. Platit lze hotově i bezkontaktně. Po úhradě parkovného se zobrazí Parkovné zaplaceno a vrácen případný přeplatek platby.

Při ztrátě parkovacího lístku se návštěvníci musí obrátit na Info centrum v hlavní lůžkové budově.

Nemocnice Pelhřimov umožňuje vjezd soukromých vozidel do areálu pouze za účelem dopravy pacientů nebo v případě ošetření, soukromých vozidel zaměstnanců, služebních vozidel a vozidel dodavatelských firem.

V celém areálu je dopravní značkou vymezena zóna zákazu stání motorových vozidel. Vozidla mohou parkovat pouze na vyhrazených parkovištích. Všichni řidiči by měli respektovat dopravní značení a neohrozit průjezd v areálu.

  • Facebook
  • Twitter