Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nejvytíženější místa v dopravě na Vysočině prověří další sčítání

/
/
/
592 ZobrazeníŘeditelství silnic a dálnic ČR zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech projekt Celostátního sčítání dopravy (CSD) na dálnicích a silnicích první třídy v jeho správě i na silnicích druhé třídy a vybraných silnicích třetí třídy a místních komunikacích některých statutárních měst. Sčítání proběhne i na Vysočině.

V roce 2016 se uskutečnilo sčítání pro třináct kategorií vozidel včetně cyklistů na celkem 6 465 sčítacích úsecích za využití automatického i ručního způsobu sčítání. V úsecích sčítaných ručním způsobem pak sčítání proběhlo ve čtyřech až šesti opakováních na každém úseku za účasti jednoho až šesti brigádníků v závislosti na dopravním zatížení úseků.
Z výsledků vyplývá, že došlo k celkovému nárůstu dopravy o zhruba deset procent, z toho na dálniční síti o 15 % a na silniční síti o devět procent. U těžkých vozidel narostl počet o 16 % a u osobních pak o devět procent. Celková doprava na sledované dálniční a silniční síti v délce 55 892 km dosáhl v průměru téměř 160 milionů vozokilometrů za den. Průměrná intenzita na dálnicích činí zhruba 30 700 vozidel za 24 hodin, na silnicích první třídy 9 100 voz/24h, na silnicích druhé třídy 2 900 voz/24h.

Intenzita dopravy na dálnicích a silnicích v České republice, zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR


Na Vysočině na dálnici D1 projede v průměru za den nejvíce vozidel v úseku Velká Bíteš (silnice I/37)-Devět Křížů (II/240), je jich téměř 42 000, zatímco v dopravně nejvytíženějším úseku D1 mezi Modleticemi (D0) a Říčany (II/101) je to 103 000 vozidel. Ze silnic prvních tříd je nejvytíženějším úsekem silnice I/38. mezi ulicemi Romana Havelky a Smrčenskou (spojení Jihlavy s dálnicí D1), kde projede 27 500 vozidel za 24 hodin. Největší intenzita provozu ze silnic druhých tříd se opět týká Jihlavy. 20 300 vozidel projede Hradební ulicí (sil. II/523+II/602) mezi Žižkovou a Znojemskou ulicí.

Intenzita dopravy na dálnici D1 a silnicích Vysočiny, zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR


Za Jihlavou následuje Třebíč, kde průtahem města po silnici I/23 projede až 21 000 vozidel za den. K dalším úsekům s vysokou intenzitou provozu na silnicích prvních tříd v kraji patří silnice I/38 mezi dálnicí D1 a Havlíčkovým Brodem, kde počet vozidel koliduje mezi 10 až 18 000 voz/24h v závislosti na sledovaném úseku. Nejvyšší je na vjezdu do Havlíčkova Brodu až po křižovatku se silnicí I/34 v centru města. Dalšími výrazně vytíženými úseky jsou silnice I/34 mezi D1 a Pelhřimovem se 14 000 voz/24h a silnice I/37 v intravilánu Žďáru nad Sázavou a navazujících extravilánových úsecích na Ždírec nad Doubravou i na Velkou Bíteš. Intenzita na průtahu městem se pohybuje na úrovni 14-15 000 vozidel denně. Posledním takovým místem je silnice I/19 v Novém městě na Moravě s průměrem 10 000 vozidel denně.
Intenzita těžké nákladní dopravy je nejsilnější v úseku dálnice D1 Velký Beranov-Měřín s 16 000 nákladních vozidel. Ze silnic prvních tříd je to opět silnice I/38 mezi dálnicí D1 a Smrčenskou ulicí v Jihlavě (Jihlavský přivaděč). Ze silnic druhých tříd je nákladní dopravou využívána nejintenzivněji silnice II/602 v úseku mezi silnicemi II/353 a II/404 u Velkého Beranova.

  • Facebook
  • Twitter