Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V únoru se bude na Vysočině sčítat zvěř

/
/
/
504 ZobrazeníSčítání zvěře se letos na Vysočině uskuteční v sobotu 5. února. Pokud se stane, že některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání v honitbě a oznámí to písemně Krajskému úřadu Kraje Vysočina, orgánu státní správy myslivosti, nejpozději do jednoho týdne ode dne provedeného sčítání, je termín nového konečného sčítání stanoven na 5. března.

„Termíny sčítání zvěře se vždy určují ve spolupráci s uživateli honiteb a státní správou myslivosti městských úřadů s ohledem na klimatické podmínky. Pravidelná kontrola početních stavů zvěře je potřebná k zajištění dobrého hospodaření v honitbách. Provedení jarního sčítání je povinnost, kterou uživatelům honiteb stanovuje zákon o myslivosti,“ uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Výsledky sčítání zvěře slouží uživatelů honiteb jako podklad při tvorbě plánu mysliveckého hospodaření a dále jsou podkladem pro zpracování statistických výkazů o počtech jednotlivých druhů zvěře v rámci Vysočiny, následně pak pro území celé České republiky.

V rámci předchozího sčítání v roce 2021 bylo na Vysočině sečteno přes 28 tisíc kusů srnčí zvěře, přes tři a půl tisíce kusů černé zvěře, téměř šest set kusů jelení zvěře, přes dva tisíce tři sta kusů dančí zvěře a přes šest a půl tisíce kusů lišky obecné. Je zajímavostí, že došlo k výraznému meziročnímu nárůstu početních stavů bobra evropského o téměř 20 %.

Změny ve stavech zvěře v jednotlivých honitbách oproti loňskému roku budou známy začátkem května.

  • Facebook
  • Twitter