Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Nadace ČEZ pomáhala na Vysočině po celý rok 2017

/
/
/
385 ZobrazeníNadace ČEZ rozdávala finanční pomoc v několika grantových řízeních. Obnovy se tak dočkalo mnoho významných kulturních památek, vznikla nová hřiště, města a obce se zazelenala díky stovkám nových stromů a keřů. Díky nadačním příspěvkům přivítalo návštěvníky mnoho kulturních, sportovních a veřejně prospěšných akcí a své zázemí zlepšilo hned několik neziskových organizací. „Pomáháme městům a obcím s finanční stránkou projektů, důležitější je ale jejich vlastní aktivita. Svůj projekt musí přihlásit do některého z našich grantů a prostřednictvím kvalitně zpracované přihlášky jej obhájit. Velmi nás těší, že můžeme podporovat důležité, ale i zajímavé a nápadité projekty, které zvyšují komfort lidí, žijících ve městech i na venkově,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Prostřednictvím grantu Oranžové hřiště pomáhá Nadace ČEZ městům a obcím po celé České republice budovat dětská a sportovní hřiště již od svého založení v roce 2002. Obyvatelé Vysočiny z řad dětí, činorodých dospělých i aktivních seniorů se v roce 2017 dočkali pěti nových či zrekonstruovaných hřišť či sportovních areálů, jako například v Telči, v městě zapsaném do památek UNESCO. Nové víceúčelové hřiště se nachází vedle nového zimního stadionu a slouží jak široké veřejnosti, tak i sousední základní škole. „V této lokalitě dosud takto vybavené hřiště chybělo. Z pohledu využití je důraz kladen na děti a mládež. V dopoledních hodinách je hřiště obsazeno dětmi ze základní školy, odpoledne a o víkendech je přístupné veřejnosti,“ uvedl Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč.

Jarní a podzimní měsíce uplynulého roku se nesly ve znamení sázení alejí a stromořadí. Nadace ČEZ totiž podporuje od roku 2011 jak vznik nových stromořadí, tak i obnovu zanedbané zeleně v místech, kde dříve aleje existovaly, ale postupem času zpustly či zcela vymizely. Nové zeleně se na Vysočině dočkaly obce Číměř a Mastník. V Číměři sázeli obyvatelé na svatého Martina lípy srdčité a javory na dvou místech v obci. „Údolí Válov totiž před několika lety prošlo důkladnou regenerací, která obnovila zdejší ekosystém, a to zejména, co se týče flóry. Nyní je přírodní lokalitou využívanou jako pastvinou pro ovce, které spásají trávu a zároveň přirozenou cestou pomáhají bujení porostu. Javory budou zdobit cestu ve východní části směrem k tzv. Čermákovu mlýnu. Na obou místech je krajina značně otevřená, a proto zde neustále vane vítr. Obě aleje tak budou sloužit i jako větrolamy,“ vysvětlila starostka obce Lenka Hůlková.

Nejvíce projektů získalo podporu prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, které je obecně zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. O podpoře řady z nich navíc rozhodli sami občané. Sportovali totiž s mobilní aplikací EPP Pomáhej pohybem, sbírali body a rozdělovali je mezi nominované projekty. Po zisku potřebného počtu bodů jim Nadace ČEZ přispěla finančně. Při říjnovém Běhu naděje v Třebíči pořádaném organizací Skutky naděje tak místní sportovci například podpořili výzkum léčby rakoviny.

Díky nově osvětleným přechodům se na Vysočině cítí bezpečněji i chodci, například v Novém Městě na Moravě nebo v Hrotovicích. Handicapovaní žáci ze Základní školy a Praktické školy v Chotěboři se zase dočkali zbourání pomyslných bariér při jejich studiu díky novému kolejnicovému systému v budově školy, který jim umožní bezproblémové přesunutí z třídy na chodbu a sociální zařízení. „Díky finanční podpoře Nadace ČEZ jsme mohli propojit celý systém, tedy dvě učebny společně s chodbou a toaletami. Děti se tedy dostanou na toalety a mohou se účastnit společného dění o přestávkách na chodbě, aniž by bylo nutné je přendávat na vozík,“ uvádí k projektu ředitelka školy Drahomíra Danielková. „V současné době slouží systém 4 žákům s těžkým tělesným handicapem, dále pak 25 žákům s různými stupni pohybového či mentálního postižení jako rehabilitační cvičební pomůcka,“ dodává ředitelka školy Drahomíra Danielková.

  • Facebook
  • Twitter