Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Na šestnáctém ročníku Dobrocha bylo oceněno sedmnáct dobrovolníků

/
/
/
164 ZobrazeníV pátek 18. listopadu se v sále divadla DIOD uskutečnilo tradiční udílení cen dobrovolníkům z Jihlavska a okolí. Akci Dobroch organizovalo pošestnácté Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Jihlava pod záštitou vedení města Jihlavy.

Ocenění si odneslo nakonec sedmnáct dobrovolníků, kteří pomáhají například nemocným lidem, seniorům, osobám na okraji společnosti nebo potřebným v dalších sociálních organizacích. Oceněni byli tradičně i koordinátoři Tříkrálové sbírky a nově i lidé, kteří pomáhali uprchlíkům z Ukrajiny.

Dobrocha organizuje už několik let Roman Mezlík, hlavní koordinátor dobrovolníků Oblastní charity Jihlava a Tříkrálové sbírky. Ten v úvodu udílení dobrovolnických cen přivítal téměř zaplněné hlediště DIODu a podělil se o novinky ze světa dobrovolnictví. „Oproti minulým rokům jsme zaznamenali zvýšený počet zájemců o dobrovolnictví. V minulosti jsme už ale evidovali i více dobrovolníků, až kolem 130.“ Mezlík zároveň poděkoval vedení města Jihlavy za podporu akce, dále zástupcům divadla DIOD za poskytnutí prostorů, a všem kdo se podíleli na realizaci letošní oslavy dobrovolnictví.
Pořadatel Dobrocha následně předal slovo významným hostům, kteří se zároveň zhostili i udělení cen nominovaným dobrovolníkům. Za město Jihlava předával ocenění Radek Popelka, náměstek primátora města Jihlavy, za Kraj Vysočina Jiří Bína, vedoucí krajského oddělení sociálních služeb a Hana Fexová, ředitelka Oblastní charity Jihlava.
Letošní Dobroch probíhal oproti předešlým ročníkům nově v sále divadla DIOD, kde nejprve proběhla oficiální část, během které měl předpremiéru i film o Domácím hospici Bárka, kde rovněž pomáhají dobrovolníci, a to nevyléčitelně nemocným. Dodejme, že spot o Bárce bude mít veřejnost možnost teprve vidět. Poté co dobrovolníci převzali dary a ocenění, následovala neformální část, kdy si mohli přítomní popovídat nebo si zatančit.
Celý večer probíhal v přátelské atmosféře a slovem jej provázela moderátorka Hela Dvořáková, která během nominací vyzpovídala i jednotlivé nominované dobrovolníky. O hudební vstupy a závěrečnou tančírnu se postarala oblíbená kapela The Shots.
„Pokud svůj život chcete naplnit konáním dobra a máte zájem stát se dobrovolníkem, není nic snazšího, než kontaktovat Dobrovolnické centrum na telefonu 737 536 131 nebo poslat email dobrovolnici@jihlava.charita.cz,“ dodal závěrem Roman Mezlík.

Přehled oceněných
ŽIVOT 99 -Jihlava, z. ú.
Jana Gabrielová
Lektor trénování paměti pro seniory. Pravidelně se účastní jednorázových dobrovolnických akcí, například Národní potravinové sbírky nebo sbírky Koláč pro hospic.

Domov Stříbrné terasy
Slávka Filová
Povídání, předčítání, naslouchání, vaření a pečení s klienty domova.
Iveta Němcová
Půjčování knih, povídání, předčítání, naslouchání, hraní společenských her.

Oblastní charita Jihlava TP SOVY
Valérie Pechová
Doučování dětí.

SeneCura SeniorCentrum Telč, s. r. o.
Karolína Plešková
Pomoc při skupinových a individuálních volnočasových aktivitách, aktivizace klientů.

Nemocnice Jihlava
Daniela Kučerová
Arteterapeutické dílny pro zaměstnance, pojízdná knihovna pro pacienty na OTO.

Martina Janečková
Společník pacientů

Lenka Fatrdlová
Společník pacientů, výlety za hranice všedních dní.

K SRDCI, z. s.
Marie Hradecká
Podpora a doprovázení lidí, kteří jsou na okraji společnosti.

Krajský úřad Kraje Vysočina
Petr Novák
Účastnil se několika akcí v rámci dobro-dnů krajských úředníků. Společně s kolegy navštěvoval klienty sociálních zařízení, spoluorganizoval akce pro ochranu přírody – Čistá Vysočina, Pálava a Hosovské mokřady.

Lenka Požárová
Dobrovolnickou činností se zabývá dlouhodobě. Například v době pandemie COVID vyřizovala telefonáty veřejnosti na lince zřízené Krajem Vysočina, zde odpracovala 290 hodin. Rovněž pomáhala v Domově Seniorů manželů. Curieových v Třebíči. Dále se podílela na zajištění akcí krajských úředníků, tzv. dobro a podobně.

Denní a týdenní stacionář Jihlava
Drahomíra Simonová
Canisterapie s australským ovčákem Bixi.

Centrum U Větrníku (Oblastní charita Jihlava)
Elen Petrová
Příprava Harm Reduction materiálu, aktualizace sociálního šanonu.

Dominik Fotta
Zdravotní ošetřování klientů, osobní konzultace s klienty o jejich zdravotních potížích, telefonická konzultace s pracovníky o doporučení způsobu ošetření klienta.

Domácí hospic Bárka (Oblastní charita Jihlava)
Kristýna Budínová a Helena Hloušová
Pomoc při PR a fundraisingových akcích Bárky.

Alzheimerhome Jihlava, z. ú.
Pavel Seidl
Hudební vystoupení

  • Facebook
  • Twitter