Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Most v Rančířově projde letos rekonstrukcí, řidič musí počítat s omezením dopravy

/
/
/
519 ZobrazeníŘeditelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele rekosntrukce mostu na silnici I/38 v Rančířově na Jihlavsku, stala se jím společnost SIMOST, s. r. o., která bude opravu mostu realizovat za 5,59 milionu korun bez DPH.

Mostní objekt je ve špatném stavebně-technickém stavu. Závady jsou zejména na spodní stavbě, kde je beton všech prvků už narušený a výrazně nasákavý, což je zjevné zejména u klenbového pasu. Nicméně hloubkově degradovaný je například i beton říms, což je součást horní stavby.

S ohledem na konstrukci a zjištěný stav mostu, který v Rančířově převádí silnici I/38 přes potok Okrouhlík, byla pro opravu zvolena metoda vložením turbosideru do stávajícího mostního otvoru. Toto technologické řešení současně umožňuje realizovat stavbu na frekventovaném tahu Jihlava-Znojmo za provozu, byť s nezbytně nutným dopravním omezením, spočívajícím v kyvadlově řízené dopravě na mostě a jeho předmostích. Oprava by měla být zahájena ještě v průběhu tohoto čtvrtletí.

  • Facebook
  • Twitter