Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Mladí olympionici se pokusili o obnovu lesů

/
/
/
781 ZobrazeníTématem letošního ročníku Ekologické olympiády je Obnova Krajiny. Organizátorem krajského kola Vysočiny byly Chaloupky a ty pojaly téma jako obnovu lesů. Není divu. Lesy na Vysočině jsou díky způsobu hospodaření, klimatické změně a lýkožroutovi zdecimovány, nebývalým způsobem a jejich rozpad je celospolečensky sledovanou katastrofou. S její nápravou si lámou hlavy týmy odborníků.

Cvičně se nad řešením problému zamyslelo i devět tříčlenných týmů středoškoláků z celé Vysočiny, kteří se minulý týden na tři dny sjely v rekreačním zařízení Na Bělici nedaleko Humpolce. Než ale mohly přikročit k takto náročnému úkolu, musely prokázat spoustu znalostí a dovedností.
Olympiáda začala ve středu 10. listopadu po obědě. Družstva si vylosovala různé druhy lesů a jejich úkolem bylo zhotovit jejich modely do malých misek. Samozřejmě z přírodnin, které dalo okolí. Dřeviny rostoucí kolem rekreačního zařízení tvoří v podstatě malé arboretum a tak následovala poznávačka místních dřevin. Lesní znalec však musí poznat strom nejen, když je velký, ale už jako miminko. Dalším úkolem tedy bylo určit semenáčky. Jehličnany byly skutečné a listnáče na fotografiích.
Do lesa patří nejen stromy, ale také byliny. Poznat, co roste a kvete na pasekách, byl proto další ze středečních úkolů. A protože do večeře bylo stále ještě daleko, následoval test na obnovu krajiny a práce s novinovými články, kde bylo třeba najít odpovědi na osm otázek.
Hlavní úkol čekal studenty ve čtvrtek. Hned po snídani se prošli okolím a každému týmu byl přidělen zhruba půlhektar lesa. Ten museli přesně zaměřit a zakreslit, zjistit, jeho sklon a orientaci, pečlivě projít a zjistit jeho současný stav a pak navrhnout řešení tak, aby plnil všechny funkce lesa, včetně funkce hospodářské. Od 16.00 pak týmy předstupovaly před odbornou komisi a svoje záměry obhajovaly. Složení odborné komise: Lucie Buchbauerová – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Libor Janda – Správa městských lesů Jihlava, s. r. o., Richard Kabelka – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Martin Kříž – Chaloupky, o. p. s., a lesní mateřská škola.
V pátek dopoledne čekala studenty ještě jedna přednáška, tentokrát od místostarosty Humpolce a lesníka v jedné osobě Vlastimila Bruknera. Ten studentům popsal místní situaci, zasažení kůrovcovou kalamitou a řešení, která město ve svých lesích použilo. Nejen z přednášky pana místostarosty vyplynulo, že chceme-li se dalším podobným kalamitám vyhnout, musíme více naslouchat přírodě, učit se od ní a respektovat ji.


Vítězství patřilo Moravským Budějovicím.
Gymnázium Moravské Budějovice 81,5 bodů
Soukromé gymnázium AD FONTES, o. p. s., Jihlava 81 bodů
Gymnázium Chotěboř 73,5 bodů
Gymnázium Havlíčkův Brod 72 bodů
Žďár nad Sázavou 69 bodů
SŠ veterinární Třebíč 57,5 bodů
Gymnázium Pelhřimov 57,5 bodů
Gymnázium Pelhřimov B 53 bodů
SPŠ Třebíč 44 bodů

  • Facebook
  • Twitter