Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavská vysoká škola má po červnových státnicích téměř 200 nových absolventů. Magistři odcházeli s červenými diplomy

/
/
/
610 Zobrazení



Dalších 196 studentů Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) se v akademickém roce 2020/2021 zařadilo mezi její absolventy. Při promocích plánovaných na září převezmou bakalářské nebo magisterské diplomy. U šestadvaceti z nich budou červené jako symbol toho, že školu ukončili s vyznamenáním.

Mezi studenty, kteří ukončili své studium na VŠPJ, jsou nejenom čerství bakaláři, ale i 11 nových držitelů titulu magistr (Mgr.) z oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. Deset nových magistrů tohoto oboru se přitom podařilo díky studijním výsledkům dosáhnout na červený diplom. Kromě nich obdrželo červený diplom také 16 nových bakalářů z oborů Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Cestovní ruch, Finance a řízení, Všeobecná sestra, Porodní asistenta a Zdravotně sociální pracovník.
Červnové státnice byly obzvlášť významné pro katedru technických studií, jak uvádí její vedoucí Zdeněk Horák. „Je velmi potěšující zprávou, že máme vůbec poprvé možnost přivítat mezi novými absolventy také bakaláře z kombinované formy studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi.“ Zdeněk Horák, který je zároveň garantem nového navazujícího magisterského programu, s úsměvem dodává: „Už se těšíme, až za dva roky budou promovat také první inženýři.“

Při státnicích na VŠPJ


Státnice bývají tím nejnáročnějším obdobím studia. „Byl to pro mě jeden velký stres a určitě bych doporučila budoucím absolventům, aby toto období nepodcenili a řádně se na to připravili,“ říká v rozhovoru pro podcast Polytechnicast Klára Vrbová, čerstvá absolventka oboru Všeobecná sestra, a dodává: „Měla jsem štěstí, že jsem si vytáhla otázku, kterou jsem uměla na sto procent. Díky tomu ze mě stres opadnul a věděla jsem, že jsem na dobré cestě.“ Celý rozhovor s Klárou Vrbovou, ve kterém přibližuje například i okolnosti vzniku své bakalářské práce s názvem Ošetřovatelská péče o ventilovaného pacienta, si můžete poslechnout zde.
Většina absolventů plánuje zúčastnit se slavnostního předání diplomů u příležitosti promocí, které jsou plánovány na září. Ti, kdo by rádi zůstali v kontaktu se svojí alma mater i nadále, se navíc mohou zapojit do Klubu absolventů a využívat zajímavé výhody a bonusy jako například možnost bezplatně využívat kariérní poradenství a terapeutické služby či účastnit se kurzů, seminářů a přednášek pořádaných VŠPJ. Od svého založení v roce 2004 má VŠPJ téměř 6000 absolventů, zhruba pětina z nich je v Klubu absolventů zaregistrována.

  • Facebook
  • Twitter