Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava zná budoucí podobu Masarykova náměstí

/
/
/
808 ZobrazeníNa konci září vyhlásilo Statutární město Jihlava výsledky architektonické soutěže Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Do soutěže se přihlásilo dvanáct týmů, porota vyhodnotila jako nejlepší návrh pražského ateliéru MCA atelier.  

„Porota na vítězném návrhu ocenila posílení velkorysosti a řádu, které považuje za hlavní hodnoty původní kompozice náměstí. Mariánský sloup se díky odkrytí stává skutečnou dominantou horní části náměstí a posiluje severojižní osu tvořenou Mariánským sloupem a dvojicí kašen, která je ukončena výhledem do krajiny,“ sdělil náměstek primátora pro oblast územního plánu města Radek Popelka, místopředseda poroty soutěže.

Renomovaná architektonická kancelář MCA atelier získala v roce 2012 cenu Grand Prix architektů za revitalizaci Bastionu u Božích muk na Praze 2. Návrh zřizuje na západní straně Masarykova náměstí širokou pěší promenádu se dvěma řadami stromů, kde mohou být umístěny restaurační zahrádky. Návrh rovněž posiluje kulturní a společenskou funkci dolní části náměstí, vytvořením prostoru pro kulturní akce pod spodní kašnou.

Součástí zadání soutěže bylo rovněž navrhnout způsob lepšího propojení veřejného prostoru s obchodním domem Jihlava. Navržené řešení může být nosné pro další diskuzi o budoucnosti jihlavského „špalíčku“, zároveň však může být náměstí upraveno i bez úprav obchodního domu.

„Vítězný návrh přináší koncept, jak pracovat s budovou obchodního domu, tedy přizpůsobit výšku jeho podlaží výškopisu náměstí a vizuálně dělit fasádu, zachází s ním jako s moderní stavbou v historickém prostředí,“ doplnila Tereza Kafková z odboru rozvoje města jihlavského magistrátu, koordinátorka architektonické soutěže.

Za první cenu získají autoři vítězného návrhu 700 tisíc korun. Finanční odměnu 400 a 200 tisíc dostanou také návrhy, které se umístily na druhém a třetím místě. Souběžně s výsledky soutěže Rada města Jihlavy schválila další postup nakládání s výsledky soutěže.

„O vítězném návrhu bude možné diskutovat na veřejném plánovacím setkání. Po uzavření smlouvy s autorským týmem bude nejprve zpracována konečná podoba studie na základě informací získaných z veřejného setkání a jednání s významnými partnery v prostoru náměstí. Po dokončení studie budou zpracovány další stupně projektové dokumentace,“ přiblížil Radek Popelka.

Výsledky soutěže včetně hodnocení všech návrhů jsou veřejnosti představeny na webu města Jihlavy.

  • Facebook
  • Twitter