Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava má financování Horácké arény kompletně zajištěno

/
/
/
563 ZobrazeníNárodní sportovní agentura potvrdila přidělení třísetmilionové dotace na stavbu Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Demolici starého stadionu ani stavbě nové arény tak už nic nestojí v cestě.

Horácký zimní stadion už je uvnitř kompletně vyklizen. Dělníci teď podél Tyršovy ulice staví bariéry proti hluku a prachu, s bouráním starého stadionu začnou 1. srpna. „Rozhodnutí od Národní sportovní agentury (NSA) o poskytnutí dotace jsme obdrželi 24. července 2023. Příprava projektu byla dlouhá a náročná cesta. Jsem rád, že jsme ji zvládli,“ řekl manažer výstavby arény a jihlavský radní David Beke. 

Podle jeho slov byla registrace projektu Národní sportovní agenturou ukončena letos 12. června a NSA následně stanovila nejzazší termín pro dokončení výstavby multifunkční haly na 31. prosince 2026. „Počítáme však s tím, že generální dodavatel, stavební firma Gemo, dodrží smluvní termín realizace stavby a dokončí jí do 26 měsíců od zahájení. Na podzim 2025 chceme Horáckou multifunkční arénu otevírat,“ ubezpečil primátor Jihlavy Petr Ryška a zopakoval, že o výstavbě haly je v podstatě rozhodnuto od roku 2019, kdy byla v dubnu vypsána užší architektonická soutěž o návrh haly, v říjnu byly vyhlášeny výsledky a v prosinci se podepisovala smlouva s vítěznou architektonickou kanceláří Chybík a Krištof.

V květnu 2021 Zastupitelstvo města Jihlavy souhlasilo s předložením žádosti o poskytnutí dotace z Národní sportovní agentury a zavázalo se k zajištění finančního krytí ve výši celkových nákladů projektu. V únoru 2022 Rada města Jihlavy schválila podmínky zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele stavby arény. V červenci 2022 skončil termín pro podání nabídek do výběrového řízení a na magistrát přišlo pět nabídek s cenou v rozmezí od 1,909  do 2,25 miliardy korun bez DPH. 

V srpnu 2022 zastupitelstvo uložilo ekonomickému odboru najít dodatečné finanční prostředky od bankovních domů ve formě úvěru za účelem financování arény a prověřit dopad případného vyššího úvěrového zatížení na rozpočet a hospodaření města. Vedení Jihlavy seznámilo v pondělí 23. ledna zastupitele a ve středu 25. ledna 2023 veřejnost s detailním záměrem financování a s harmonogramem výstavby Horácké multifunkční arény. 

Následně v únoru 2023 jihlavské zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o úvěru ve výši 300 mil. Kč na realizaci strategických investičních akcí – např. výstavbu Horácké multifunkční arény, Centrálního dopravního terminálu, Vodojemu Bukovno apod. a zároveň závazek ve výši 200 mil. Kč z Fondu rezerv a rozvoje na financování multifunkční haly. V březnu 2023 radní města schválili uzavření smlouvy s generálním dodavatelem stavby společností GEMO a. s., Olomouc.

V pátek 12. května 2023 podepsali primátor města Jihlavy Petr Ryška a hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek smlouvu o krajské dotaci na výstavbu Horácké multifunkční arény ve výši 500 milionů korun a zároveň primátor a majitel stavební firmy GEMO Jaromír Uhýrek podepsali také smlouvu o výstavbě arény. Foto a video z podpisu smluv jsme zveřejnili ZDE

„Poslední dvě formální podmínky zahájení výstavby byly naplněny, když nabyl právní moci demoliční výměr ve čtvrtek 20. července 2023 a když nám 24. července potvrdila NSA přidělení dotace. Demolice tak začne 1. srpna 2023 s tím, že by měla trvat do konce listopadu 2023. Souběžně s demolicí však už budou probíhat i přípravy na stavbu jako například zakládání,“ doplnil harmonogram prací radní David Beke.   

Financování stavby HMA za vysoutěženou cenu ve výši 1,909 miliardy korun
500 milionů korun dotace od Kraje Vysočina,
300 milionů  dotace od Národní sportovní agentury (NSA),
100 milionů korun revolvingový úvěr statutárního města Jihlavy,
809 milionů korun investiční úvěr statutárního města Jihlavy,
200 milionů korun vlastní zdroje statutárního města Jihlavy.

  • Facebook
  • Twitter