Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava dokončila první mateřskou školu s internátním provozem na Vysočině

/
/
/
781 ZobrazeníJihlava se stala prvním městem na Vysočině, které dokončilo mateřskou školu s nepřetržitým provozem. Jihlava usiluje o zajištění dostatečné kapacity kvalitních předškolních vzdělávacích zařízení dlouhodobě.

Právě nedostatečná kapacita mateřských škol ve městě a zvýšená poptávka významných zaměstnavatelů v regionu po zajištění dostatečného počtu míst pro děti zaměstnanců, vedla k vybudování nové mateřské školy s kapacitou pro 100 dětí, která nově umožňuje jejich přespání.

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na tomto výjimečnému projektu podíleli. Dík patří i bývalému vedení města za to, že této stavbě dalo zelenou. Velké poděkování patří také architektovi Jaroslavu Huňáčkovi a jeho týmu, protože budova, její vybavení i zahrada jsou skutečně prvotřídní,“ řekla při ukončení stavby primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

Mateřská škola byla vybudována ve vazbě na společnost Bosch Diesel, s. r. o., jako klíčového zaměstnavatele na území jihlavské sídelní aglomerace. Z celkové kapacity bude na základě uzavřené smlouvy o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání v Jihlavě vyhrazeno až 75 míst pro děti zaměstnanců této společnosti.

Mateřská škola má čtyři třídy. Každá z nich má vlastní hernu neboli denní místnost, ložnici, šatnu a sociální zařízení. Kromě tříd mají děti k dispozici polytechnickou dílnu a místnost s vířivkou a saunou a má vlastní stravovací provoz. „Budova školy je navržena s téměř nulovou spotřebou energií při využití nejmodernějších technologií. Pro venkovní aktivity budou děti využívat velkou školní zahradu s množstvím herních prvků. Součástí investiční akce bylo také vybudování související infrastruktury – přístupového chodníku, parkoviště, obslužné komunikace, přípojek inženýrských sítí a kontejnerového stání,“ uvedl náměstek primátorky Petr Laštovička, který byl zodpovědný za realizaci této úspěšné investiční akce města.

Provoz bude zajišťovat Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava pod vedení ředitelky Ljubici Váchové Novákové. Celkové náklady na stavbu dosáhly částky 87,3 milionů korun. Výstavba mateřské školy je spolufinancovaná prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaná výše podpory je 31,5 milionů korun.

Slavnostní otevření školky, jejíž kapacita je zcela naplněna, se uskuteční 26. srpna v 11.00 za účasti rodičů a dětí.

  • Facebook
  • Twitter