Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava bez agrese, nový projekt Vrakbaru

/
/
/
841 ZobrazeníS rokem 2019 odstartoval v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava projekt nazvaný Z(a)braň agrese(i). Jeho cílem je omezit agresivní chování především u nejmladší populace.

„Reagujeme tím na vzrůstající agresivitu mladých lidí. Nejde pouze o agresivitu, která se vyskytuje mezi nimi, ale především o tu, kterou páchají vůči svému okolí, oběťmi se mohou stát kolemjdoucí, lidé čekající na přechodu pro chodce nebo na zastávce MHD“, uvedla zástupkyně vedoucí Bc. Aneta Kučerová, DiS. a doplňuje: „V současné době se na území města Jihlavy začali mladí lidé sdružovat do tzv. „gangů“, ty mezi sebou soupeří. Cílem projektu Z(a)braň agrese(i), který je zaměřen na lidi ve věku od 14 do 26 let je těmto střetům zabránit nebo je omezit. Obsáhneme škálu problematických jevů až po jejich prevenci ve formě sebeobrany a osvěty ve formě besed a workshopů s odborníky. V neposlední řadě chceme cílové skupině nabídnout teoretické i praktické informace z oblasti první pomoci, kterou v případě napadení mohou potřebovat.“

Primární cílovou skupinou jsou mladí lidé od 14 do 26 let pohybující se ve městě Jihlava, kteří vykazují znaky sociálně patologického chování a nemohou či se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit. Nezřídka jsou to mladí lidé ze sociálně vyloučených či neúplných rodin, žijící v nestabilním zázemí, vyrovnávající se s negativním působením vrstevnických skupin (gangů). Často zažívají nepříznivé životní situace, které mohou vést ke kriminální činnosti, agresivním projevům chování, experimentování s návykovými látkami apod.

„Chtěli bychom ale na besedy i workshopy pozvat také širokou veřejnost. Rádi bychom šířili osvětu nejen o tématu agrese, ale i o návodech, jak se jí bránit, případně, jak poskytnout první pomoci,“ zve všechny na program nízkoprahového klubu Vrakbar vedoucí služby Šárka Štočková.

Veškeré termíny s konkrétními tématy i lektory naleznete vždy aktuálně v průběhu trvání celého projektu na našich webových stránkách či facebooku.

Projekt je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality, což je program na podporu specifických programů prevence kriminality, který je vázán na Program rozvoje Kraje Vysočina, konkrétně na Prioritní oblast 2: Kvalitní a dostupné veřejné služby, opatření 2.5: Prevence závislosti a boj proti společenské marginalizaci.

  • Facebook
  • Twitter