Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jemnice usiluje o titul Historické město roku 2019

/
/
/
947 ZobrazeníOd roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). O titul Historické město roku 2019 bude za Kraj Vysočina usilovat město Jemnice.

Vítěz celostátního kola soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2020 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Hodnotící odborná komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, navštívila ve dnech 15.-16. ledna 2020 všechna přihlášená města – Jemnici, Moravské Budějovice, Polnou a Telč a vyhodnotila jejich přihlášky. Jako vítěze krajského kola vybrala město Jemnici. Na druhém místě se umístilo město Polná a na třetím místě město Telč. Moravské Budějovice skončily na čtvrté příčce.

Jemnice
„Komise ocenila množství práce v oblasti péče o kulturní dědictví, dlouhodobý přístup města Jemnice k regeneraci městské památkové zóny a snahu o uchování jedinečného rázu historického města. Ten se mimo jiné projevuje i v unikátní střešní krajině MPZ, která je jen velmi málo narušena půdními vestavbami“, konstatuje Jan Klimeš, vedoucí Odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.
V Městské památkové zóně Jemnice se nachází velké množství nemovitých kulturních památek. Město je držitelem jedné nehmotné národní kulturní památky – Běhu o Barchan – zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury.
Město Jemnice kontinuálně, dlouhodobě a systematicky pracuje na obnově MPZ a také intenzivně spolupracuje a komunikuje s obyvateli v MPZ a motivuje je k obnově dalších památkově hodnotných objektů.
Stěžejními akcemi obnov nemovitých kulturních památek v Jemnici v roce 2019 byly (mnohé podpořeny z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR): etapa obnovy hradební zdi, pokračující práce na opravě krovů střechy a vybraných stropů v interiéru zámku a části balkónu, další etapa dláždění části hřbitova u kostela sv. Jakuba a nátěr krytiny věže kostela sv. Stanislava.
V oblasti prezentace kulturního dědictví je třeba zmínit, že ve městě fungují značené okruhy pro pěší (Okruh královny Elišky, Okruh sv. Jakuba a Okruh sv. Václava).

  • Facebook
  • Twitter