Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě bilancují rok 2019

/
/
/
731 ZobrazeníČeská inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 896 kontrol, což je o 324 více než v roce 2018 (16 572) a uložila 2532 pravomocných pokut (o 11 méně než v roce 2018) v celkové výši 112 329 717 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2019 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako v roce 2018.

Nejvíce pokut padlo za odpady (878), což je několikaletý trend. Na Vysočině provedli inspektoři 1474 kontrol a uložili 328 pokut v celkové výši 8 557 065 korun.

Celková výše pokut vzrostla oproti roku 2018 o více než 12 milionů korun. „V roce 2019 se počet kontrol, i díky podnětům přijatých od veřejnosti, zvýšil. To potvrzuje vysoký kredit, který Česká inspekce životního prostředí u občanů má a také skutečnost, že veřejnosti není lhostejné, co se s životním prostředím děje. V historii úřadu patřil rok 2019 z hlediska splnění všech parametrů a kritérií mezi velmi dobré roky,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska uložili nejvyšší pokutu inspektoři z Oblastního inspektorátu (OI) ČIŽP v Plzni. Její výše činila osm milionů korun a uložena byla společnosti TORESO CB, s. r. o. Ta porušila zákon o odpadech tím, že v průběhu roku 2016 uložila na pozemek v k. ú. Mýto v Čechách přes 82 tisíc tun stavebních odpadů, které od roku 2015 přijímala od stavebních společností v Plzeňském kraji, a odstranila je v rozporu se zákonem o odpadech.
Druhou nejvyšší pokutu pět milionů korun uložili inspektoři z OI Praha fyzické osobě podnikající, Jindřichu Frýdlovi za to, že na pozemky v k. ú. Chýně a Chrášťany u Prahy převzal a neoprávněně uložil přes 214 tisíc m³ odpadu. Třetí nejvyšší sankci ve výši čtyř milionů korun dostala od inspektorů z OI České Budějovice společnost H – Agrana, s. r. o., za nedostatečná opatření proti šíření kůrovce v lesích na Českobudějovicku.

Nejvyšší hromadnou pokutu 598 tisíc korun vyměřili inspektoři OI Havlíčkův Brod společnosti MV Speed s.r.o. za navážku tisíců tun odpadů na různé pozemky na Třebíčsku a poškození dřevin i keřů – https://bit.ly/2BSk9Vg „První pokutu 120 tisíc korun dostala firma za nelegální navážku odpadní zeminy a kamení na pozemek v Kožichovicích, druhou 300 tisíc korun za uložení tisíců tun odpadní zeminy a kamení na pozemcích, které nebyly k nakládání s odpady určené a třetí 178 tisíc za poškození dřevin a keřů způsobené nelegálním uložením odpadů,“ řekl Jan Panský, ředitel OI ČIŽP v Havlíčkově Brodě. Druhou nejvyšší pokutu 241 tisíc korun vyměřili inspektoři společnosti Supreme Store, s.r.o. za ohrožení životního prostředí v lesích na Vysočině – https://bit.ly/2UBJBVv Třetí nejvyšší sankci 238 tisíc korun dostala společnost PROJEKT MISSION s.r.o. za nezalesnění vytěžených holin na Žďársku – https://bit.ly/2MPzhF4

Inspektoři provedli také 558 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 174 pokutových řízení a uložili pravomocné pokuty ve výši 919 050 korun. Zabaveno bylo 70 162 živých exemplářů CITES a 2027 neživých (výrobky) – více zde: http://www.cizp.cz/Statistika Nejvýznamnější akcí roku 2019 byla operace Lovec zaměřená na nelegální chov chráněných druhů, především šelem (rys, vlk, medvěd, vydra), tetřevů, tetřívků, losů atd. Inspektoři zpracovali pro potřeby orgánů činných v trestním řízení na dvě desítky rozsáhlých odborných vyjádření.

  • Facebook
  • Twitter