Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Hygienici kontrolovali dětské tábory na Vysočině

/
/
/
280 ZobrazeníKrajští hygienici pokračují v kontrolách dětských táborů na Vysočině. Od začátku prázdnin do 17. srpna zkontrolovali už 120 dětských táborů a dva jiné podobné akce pro děti. Uskutečnili deset kontrol stravovacích zařízení, které dodavatelsky zajišťují stravování pro dětské tábory. Při kontrolách byly odhaleny nedostatky u třinácti provozovatelů. Na základě zjištěných nedostatků byly provozovatelům uděleny sankce.

„Pochybení, která se každoročně opakují, se týkají nedodržování hygienických podmínek při zajištění stravování. Ve třech případech letos byla nařízena likvidace zdravotně závadných pokrmů a surovin. Často provozovatelé chybují také ve vedení zdravotní dokumentace jak dětí, tak ostatních fyzických osob v táboře. Například chybí doklad o bezinfekčnosti dítěte, či není doloženo platné potvrzení od lékaře o způsobilosti dítěte na zotavovací akci,“ popisuje Kamila Hodačová, ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV).

„V podmínkách ubytování dětí nejsou závady zjišťovány tak často, jak tomu bývalo v předchozích letech. Letošní závady se týkaly například, že nebyla horní lůžka patrových paland opatřena nepropustnou podložkou pod matrací proti protečení, či některé matrace nebyly povlečeny vyměnitelným prostěradlem, s použitým prádlem nebylo nakládáno odpovídajícím způsobem, případně byl mezi lůžky dětí příliš malý prostor,“ doplňuje Kamila Hodačová. Za zjištěné závady byly provozovatelům uděleny sankce.

Od letošního 1. července již pracovníci na táborech nemusejí mít lékařem vystavený zdravotní průkaz, proto se už zdravotní průkazy nekontrolují. Krajští hygienici se, kromě sledování plnění hygienických podmínek, zaměřili také na edukaci kuchyňského personálu a vedení táborů o složení denních jídelníčků. Jejich cílem je, aby pokrmy byly nutričně vyvážené a odpovídaly zásadám správné výživy dětí.

V letošní sezoně je na Vysočině dosud hlášeno 271 zotavovacích akcí (akce pro 30 a více dětí) s 385 běhy, na které je přihlášeno 26 652 dětí. Celkový nahlášený počet jiných podobných akcí pro děti je 50 se 67 běhy a s plánovanou účastí 1518 dětí. V Kraji Vysočina se tradičně koná velký počet táborů, povětšinou jsou již zavedené a jejich provozovatelé jsou stálí. „Protože s provozovateli táborů spolupracujeme povětšinou dlouhodobě a stále probíhá jejich edukace, není odhalovaných nedostatků velké množství. Novým provozovatelům, kteří se chystají realizovat tábor v našem kraji poprvé, doporučujeme, aby se na nás s předstihem obrátili a poradili se, jak zajistit všechny podmínky, aby odpovídaly hygienickým standardům,“ radí Kamila Hodačová.

Letos nebyl vydán žádný zákaz konání zotavovací ani jiné podobné akce. KHSV řešila doposud tři případy výskytu gastroenteritid u účastníků zotavovacích akcí. Epidemiologickým šetřením bylo zjištěno, že onemocnění byla virového původu, byla přijata protiepidemická opatření. Neproběhla žádná evakuace z důvodu například povodní či jiných mimořádných událostí.

Úvodní ilustrační foto: Tábor na Třebíčsku

  • Facebook
  • Twitter