Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Krajští hygienici vydávají zákaz koupání ve vodní nádrži Sedlice

/
/
/
167 ZobrazeníVe vodní nádrži Sedlice je Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina (KHSV) vydán zákaz koupání. Výsledky odebraných vzorků vody prokázaly masivní výskyt sinic. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. I v některých dalších lokalitách došlo vlivem horkého počasí k namnožení sinic a tím ke zhoršení kvality vody.

Jedná se o rybníky Ředkovec a Medlov a také o Koněšínskou pláž na Dalešické přehradě. Sledované koupací plochy jsou nově od tohoto týdne zařazeny do třetího stupně, který odpovídá mírně zvýšené pravděpodobnosti vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Zákaz koupání i nadále trvá pro rybník Kachlička.

V pondělí 21. srpna proběhlo poslední z řady pravidelných zjišťování kvality vody na sledovaných koupacích plochách v na Vysočině. Výsledky laboratorních rozborů svědčí o tom, že na některých místech došlo ke zhoršení kvality vody ke koupání. „Vlivem velkého horka v posledních dvou týdnech došlo v některých lokalitách k namnožení sinic a chlorofylu-a. Kvalita vody se velmi rychle zhoršila ve vodní nádrži Sedlice a zjištěné masivní množství sinic překročilo hygienické limity. Pro koupající se osoby zde hrozí akutní poškození zdraví. KHS kraje Vysočina proto vydává zákaz koupání v této vodní nádrži,“ vysvětluje aktuální stav Milan Brychta, ředitel Odboru hygieny obecné a komunální KHSV.

Odběr vzorků z vodní nádrže Sedlice

I v dalších oblastech se vyskytují sinice a chlorofyl-a jako v rybníce Ředkovec nebo Medlov a také v Dalešické přehradě u Koněšínské pláže. Tyto tři plochy jsou nově zařazeny do třetího, oranžového, stupně. Vodní nádrž Trnávka i nadále zůstává ve čtvrtém červeném stupni kvůli velkému výskytu sinic a voda není vhodná ke koupání. Ke zlepšení situace naopak došlo na koupališti v Novém Městě na Moravě, kde množství sinic a chlorofylu-a od posledního měření pokleslo. Místo je hodnoceno druhým stupněm a po koupání je doporučeno se osprchovat. Ostatní lokality zůstávají od posledních odběrů nezměněné.

Třetí oranžový stupeň značí mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání doporučujeme se vždy osprchovat.
Čtvrtý červený stupeň znamená, že voda neodpovídá hygienickým požadavkům a představuje zdravotní riziko. Koupání nelze doporučit především citlivým jedincům, zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a osobám s oslabeným imunitním systémem.
Kvalitu vody v koupacích vodách na Vysočině je možné až do konce sezóny sledovat na webových stránkách KHSV. U vodních ploch, kde je zjištěna zhoršená kvalita vody, budou odebrány vzorky ještě v pondělí 28. srpna.

  • Facebook
  • Twitter