Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Havlíčkobrodská radnice bude zpracovávat přestupky z úsekového měření na D1

/
/
/
918 ZobrazeníRada města Havlíčkova Brodu v polovině 15. července schválila informace o přípravách zpracování přestupků z úsekového měření na D1. Výsledkem je navýšení počtu zaměstnanců městského úřadu o tři pracovníky zařazené na odbor dopravy určené pro výkon agendy přestupků v souvislosti s měřením úsekové rychlosti na D1.

Václav Stejskal, tajemník Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, přibližuje, co to pro radnici bude znamenat.

Na jakém kilometru D1 se bude měřit úseková rychlost, když to bude řešit odbor dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod ? V tuto chvíli je už instalován kamerový systém v úseku omezení provozu na rekonstruovaném úseku číslo 12 dálnice D1 Humpolec – Větrný Jeníkov.

Kdy se tato agenda začne zpracovávat? Až obdržíme zjištěné přestupky od Policie ČR (měří dálniční oddělení Velký Beranov). První soubory oznámení přestupků očekáváme v druhé polovině srpna. Přestupky se řeší na základě naměřených výsledků z úsekového měření – úsekových radarů. Součástí oznámení jsou fotografie vozidel, která překročila nejvyšší povolenou rychlost.

Kolik přestupků se bude přibližně měsíčně řešit? V loňském roce se uskutečnilo měření na podobném úseku a za zhruba deset týdnů překročilo povolenou rychlost v obou směrech 25.000 vozidel. Protože se náš případ týká jednoho jízdního směru a kázeň řidičů se díky velké informovanosti postupně zlepšuje, očekáváme maximálně 5.000 přestupků za měsíc.

Počet navýšení tři pracovníků je odpovídající? To nevím. V první fázi bude probíhat zpracování přestupků a odeslána výzva provozovatelům vozidla. Až praxe ukáže, kolik přestupců zareaguje kladně na výzvu a s kolika bude následně zahájeno správní řízení. Podle toho bude nutné zajistit i personál. Výběrové řízení na obsazení tří pracovníků na odboru dopravy bude v září 2019.

  • Facebook
  • Twitter