Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Energetici z Dukovan vysadí 3 500 sazenic olší a jedlí u Heraltic

/
/
/
590 ZobrazeníVe středu 13. listopadu mezi 8.00 a 15.00 vysadí v lokalitě Heraltice energetici z Dukovan tři a půl tisíce olší a jedlí. Lokalitu Heraltic pro výsadbu vybrali kvůli mimořádně důležité vodohospodářské funkci lesů v tomto území.

Rychlá obnova lesních porostů, které mizí kvůli kalamitnímu napadení kůrovcem v kombinaci s důsledky sucha, je nutná. Do výsadby se pustí ve středu 13. listopadu tři desítky dukovanských pracovníků včetně ředitele elektrárny Miloše Štěpanovského.

Výsadba v ochranném pásmu vodního zdroje Heraltice se uskuteční jako demonstrační objekt pro ukázku nových přístupů pro obnovu kalamitních holin. Proto bude při zakládání postupováno podle doporučení, které bylo zpracováno ve spolupráci odborníků z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, Mendelovy univerzity v Brně a České zemědělské univerzity v Praze.

„Základním cílem tohoto doporučení je tvorba smíšených/funkčních porostů s relativně jemnou strukturou smíšení se zastoupením širokého spektra dřevin plnících očekávané funkce lesa,“ říká Petr Bureš za Lesy ČR, který akci připravuje ve spolupráci s místním revírníkem Radkem Vetýškou a s Janem Leugnerem z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. „Na základě dlouholetého výzkumu je doporučováno v lesích s výraznou vodohospodářskou funkcí významně převažující zastoupení jehličnatých dřevin,“ dodává Petr Bureš.

Sedm milionů stromů v České republice má na pomyslné visačce napsáno ČEZ. Tolik jich totiž společnost za posledních osm let stihla vysázet. Do další desetiletky vstupuje s ještě ambicióznějším plánem až milion stromů ročně.

„Na českém trhu jsme byli jedni z prvních, kdo se přihlásil ke společenské odpovědnosti. Postupem času jsme přešli k širšímu a komplexnějšímu konceptu udržitelného rozvoje a dnes opět prošlapáváme v této oblasti cestu dalším subjektům,“ uvádí Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ a ředitelka divize správa. „Věříme, že být velkou firmou znamená mít i větší díl zodpovědnosti – vůči lidem, krajině, životnímu prostředí, zaměstnancům i regionům, v nichž fungujeme. Proto principy udržitelnosti postupně rozšiřujeme i do dalších oblastí našeho působení,“ dodává.

Odpovědné podnikání hraje v posuzování hodnoty společností čím dál důležitější roli. Kromě tradičních hospodářských výsledků tak čím dál více firem reportuje i plnění aktivit a cílů v rámci udržitelnosti. V souhrnné zprávě o udržitelném rozvoji mapuje Skupina ČEZ desítky aktivit, jako je například snižování emisí i spotřeby vody, zavádění inovativních technologií a služeb, investice do výzkumu, podpora regionů, či péče o zákazníky i zaměstnance.

  • Facebook
  • Twitter