Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Výstavu Svět středověkých her doplní v jihlavském muzeu katalog

/
/
/
846 ZobrazeníMuzeum Vysočiny Jihlava vydalo ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni komentovaný katalog k výstavě Svět středověkých her. Zájemci ji mohou získat v jihlavském muzeu.

„Obrazovou a textovou formou jsou zde prezentovány originální artefakty, které sloužily k hrám a zábavě v rozmezí od 12. do 16. století. Předměty pocházejí z desítek českých, moravských a slezských archeologických lokalit a tvoří základní průřez toho, co tato specifická skupina hmotné kultury obsahuje.
Katalog doplňuje komentovaná část s texty a bohatými obrazovými přílohami, přibližující jednotlivé středověké hry a formy zábav z hlediska jejich historie, vývoje, pravidel a dokladů výskytu u nás i v jiných evropských zemích,“ popisuje Aleš Hoch z jihlavského muzea.

Novou publikaci je možné zakoupit na pokladně jihlavského muzea za 250 Kč, lze ji i objednat na emailové adrese: muzeum@muzeum.ji.cz.

  • Facebook
  • Twitter