Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Výstava Od kompaktát k reformaci v jihlavském muzeu

/
/
/
502 ZobrazeníVýstava nazvaná Od kompaktát k reformaci. Jihlava v letech 1436-1567, kterou připravilo Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jihlavě, bude zahájena ve středu 26. ledna v 16.00 v prostorách jihlavského muzea.

Výstava si klade za cíl přiblížit návštěvníkům historii Jihlavy v letech 1436–1567, kdy v českých zemích platila basilejská kompaktáta, přijatá katolickou církví a stranou husitskou 5. července 1436 v Jihlavě. „Zatímco datum přijetí kompaktátních úmluv je v naší historii i v dějinách Jihlavy pevně zakotveno, doba ukončení jejich platnosti na českém zemském sněmu v Praze, zahájeném 3. března 1567, je údajem takřka neznámým. Jihlava se v tomto období proměnila z katolického města v město ryze luteránské,“ přibližuje Vlastimil Svěrák ze Státního okresního archivu Jihlava.

Na výstavě budou vedle informací zprostředkovaných na panelech prezentovány některé dokumenty z archivu města Jihlavy: městské úřední knihy a listiny českých králů a císařů od Zikmunda Lucemburského po Maxmiliána II. Chybět nebudou ani archeologické nálezy z 15.–16. století ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava.

Výstavu mohou zájemci navštívit od 27. ledna do 27. března 2022. Vernisáž se koná ve středu 26. ledna v 16.00.

„Výstava doplňuje konferenci Iglavia historica – Arcana compactatorum, uspořádanou 26. ledna v gotické zasedací síni jihlavské radnice. Konference, inspirovaná 560. výročím zrušení kompaktát papežem Piem II. roku 1562, se bude zabývat významem kompaktát pro politický a náboženský život Čech a Moravy v 15. století. Zúčastní se jí i jeden z největších znalců husitského období historik Petr Čornej,“ dodává Vlastimil Svěrák.

  • Facebook
  • Twitter