Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Výsledky kontrol výroby a prodeje zmrzlin na Vysočině odhalily nedostatky

/
/
/
730 ZobrazeníKrajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) provedla během května a června celkem padesát cílených kontrol zaměřených na ověření úrovně hygieny stánkového prodeje a zdravotní nezávadnosti výroby točené zmrzliny vyráběné tzv. studenou cestou. U řady odebraných vzorků zjistili kontrolóři nedostatky.

Výroba zmrzliny studenou cestou (smícháním práškové směsi s vodou) je nejčastěji používanou technologií u provozovatelů sezónního stánkového prodeje točené zmrzliny, jejíž nabídka i počet prodejních míst se neustále zvyšuje.
V rámci státního zdravotního dozoru byly odebrány vzorky zmrzlin k laboratornímu mikrobiologickému vyšetření. „Z 25 odebraných vzorků jich 13 nevyhovělo legislativním požadavkům, což činí 52%. Jednalo se převážně o zmrzlinu vanilkovou, která je vyráběna nejčastěji. Dále pak byly odebrány vzorky zmrzlin s příchutí smetany, kokosu, jahody a čokolády. Z 18 odebraných vzorků vanilkové zmrzliny jich 12 nevyhovělo legislativním požadavkům na mikrobiologickou kvalitu zmrzlin, tedy celých 66 %. Laboratorní vyšetření u nevyhovujících vzorků prokázalo nadlimitní množství bakterií rodu Enterobacteriaceae. Jedná se o podmíněně patogenní bakterie, které většinou nezpůsobují akutní onemocnění, ale nelze je zcela opomíjet. K vyvolání onemocnění potřebují specifické podmínky a při jeho vzniku pak rozhoduje řada faktorů, např. prostředí, v němž se mikrob vyskytuje, vnímavost konkrétního člověka, úroveň imunity, případně velikost infekční dávky.

Výsledky kontrol svědčí o nedodržování hygienických zásad při výrobě zmrzliny a nedostatečném provádění čištění a dezinfekce zmrzlinového stroje a pomůcek k výrobě zmrzliny. Za zjištěné nedostatky v kontrolovaných provozovnách bude jednotlivým provozovatelům udělena sankce.
Vzhledem k tomu, že zmrzlina je rizikovou potravinou, kterou je nezbytné pravidelně kontrolovat, bude předmětem státního zdravotního dozoru prováděného KHSV i v dalších letních sezonách.
Mikrobiologická kritéria pro výskyt některých mikroorganismů v potravinách stanovuje Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, ve znění dodatků. Dále toto nařízení upravuje prováděcí pravidla, která musí provozovatel potravinářského podniku dodržovat při provádění obecných a zvláštních opatření.

  • Facebook
  • Twitter