Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Vernisáž dvou výstav v jihlavském muzeu

/
/
/
603 ZobrazeníV jihlavském muzeu se ve čtvrtek 28. června uskuteční spojená vernisáž dvou historicko-archeologických výstav. Bude zahájena expozice Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčsku a výstava Lucemburské opráski. 

Výstava Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčsku představuje výsledky archeologických výzkumů prováděných v oblasti horního toku Moravské Dyje v uplynulých 150 letech. Těžiště výstavy spočívá v prezentaci archeologického výzkumu vrcholně středověkého sídliště v místě Staroměstského rybníka na Starém Městě u Telče v roce 2011.
„Poznatky o historickém vývoji oblasti jsou řazeny do tematických bloků: 1. Archeologie na horním toku Moravské Dyje, 2. Archeologické výzkumy na Starém Městě u Telče, 3. Přírodní prostředí a zemědělství, 4. Komunikace, 5. Obchod, 6. Výbava jezdce a koně, 7. Šperky a součásti oděvů, 8. Řemeslná výroba, 9. Stavby, 10. Opevněná poloha u románské věže sv. Ducha, 11. Výzkumy sakrálních objektů – kostely a hřbitovy, 12. Výzkumy města Telče, 13. Telčský dům ve středověku a novověku, 14. Archeologické výzkumy telčského zámku, 15. Mobiliář telčského hradu a následně zámku.
Výstava navazuje na pravidelný cyklus výstav prezentujících výsledky archeologického bádání na Vysočině, jenž byl po deseti letech v roce 2016 ukončen. Nadále bychom rádi pokračovali pořádáním výstav s dvouletou periodicitou a archeologickou tématikou, které by měly na rozdíl od předchozí dekády pokrývat určitou menší oblast. První výstava v nové řadě je tedy věnována regionu Telčska na jihozápadní Moravě,“ popsal první expozici David Zimola z Muzea Vysočiny Jihlava. Zahájení ve výstavních prostorách Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 57/58 vernisáží je plánováno na čtvrtek 28. června v 17.00 a výstava potrvá v malém výstavním sále do neděle 9. září.

Plakát výstava Lucemburské opráski

Druhá expozice Lucemburské opráski představí, jak Lucemburkové žili a vládli v Českých zemích a co nám po nich zůstalo. „Šestice lucemburských panovníků se představí atraktivní formou v podobě svérázných kreseb a gagů. Zveme vás na putovní výstavu, která vyjela z brány hradu Špilberk, aby nám přiblížila dějiny tohoto významného rodu trochu jinak – pohledem zábavného komiksu s názvem Opráski sčeskí historje.
A co se skrývá za komiksem s takto zvláštním názvem? Naivní, až schematické kresby spolu se stylizovaným pravopisně chybným projevem, jimiž tajemný autor Jaz glosuje historické události nejen doby lucemburské s nebývalou břitkostí a suchým humorem. Žádnému jeho obrázku (oprásku) nechybí vtipná pointa, často však od čtenáře vyžadují všímavost a všeobecný rozhled. Komiks si nejprve získal velkou popularitu v prostředí internetu, záhy začal vycházet s úspěchem knižně,“ zve Aleš Hoch z Muzea Vysočiny Jihlava na druhou výstavu, kterou si mohou zájemci prohlédnout už nyní.

  • Facebook
  • Twitter