Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Vepříkovská výzva je podepsána

/
/
/
940 ZobrazeníNa začátku května projednali a schválili ve Vepříkově starostové obcí a Sdružení místních samospráv (SMSČR) Vepříkovskou deklaraci, jejímž cílem je představit názor venkova na budoucí nastavení Evropských strukturálních investičních fondů (ESIF).

„V dokumentu popisujeme základní principy, jimiž by se regionální rozvoj měl po roce 2020 řídit, a to tak, aby role venkova nebyla marginalizována, což by mohlo vést k prohloubení úpadku periferních oblastí České republiky. Patří k nim kromě principu subsidiarity také znalost prostředí a jeho skutečných potřeb, účelné vynaložení evropských prostředků, jednoduchost jejich čerpání a omezení byrokracie, která s ním je spojená,“ vysvětlil Radim Sršeň, místopředseda SMSČR.
Spousta lidí namítá, že obraz vesnice se za poslední roky hodně změnil, ale ten kdo zná hlouběji problematiku malých obcí ví , že problémy přibývají a není jich zrovna málo. „ Ve funkci starosty obce jsem čtrnáct let. Za tu dobu se mnohé změnilo, a ne vždy to bylo a je k dobru venkova. V současné době jsou cítit snahy upřednostňovat velké aglomerace a venkov se ocitá na druhé koleji a začíná se nám vylidňovat. Problémy přibývají a v poslední době řešíme problém pošt, venkovských prodejen , dopravní obslužnosti, nedostatek praktických lékařů a zubařů , havarijní stavy komunikací a to je jen špička ledovce,“ uvedl Petr Bárta, starosta obce Vepříkov a Miřátky.
Koncem minulého roku se objevila tzv. Brněnská výzva. Zde si velké aglomerace nárokují dotační peníze a vzniká otázka: Kolik peněz by vůbec zbylo pro venkov a jeho rozvoj? Současné nastavení čerpání evropských dotačních titulů je špatné. Starostové, kteří budou do svých funkcí zvoleni v podzimních komunálních volbách totiž za období 2018-2020 nebudou mít možnost čerpat evropské dotace, protože prakticky žádné smysluplné programy nejsou a do roku 2020 nebudou.

  • Facebook
  • Twitter