Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Velkomeziříčský domov pro seniory obhájil při auditu vysoký standard poskytované péče

/
/
/
641 Zobrazení



Domovu pro seniory ve Velkém Meziříčí byla na základě auditu Spojené akreditační komise (SAK) prodloužena akreditace na další období tří let, tedy až do roku 2021. Akreditace je udělována zařízením, která před komisí obhájí vysoký standard kvality a bezpečné zdravotní péče.

Zástupci akreditační komise provedli v minulých dnech v domově velmi důkladné a podrobné šetření, zaměřené na kvalitu poskytované zdravotní péče. V rámci auditu jsou hodnoceny indikátory jednotlivých standardů, které zahrnují oblasti řízení kvality, lidských zdrojů, nebo dostupnost a bezpečnost péče.
„Na šetření jsme se připravovali velmi důkladně, abychom komisi přesvědčili o trvale vysoké kvalitě péče v našem domově. Jsme moc rádi, že nám byla akreditace na další tři roky opět udělena,“ komentoval s uspokojením vedoucí úseku přímé péče Jan Humlíček.
Projekt byl původně určen primárně zdravotnickým zařízením, ale od roku 2014 byl rozšířen i na zařízení pobytových sociálních služeb. Domov ve Velkém Meziříčí se do systému posuzování kvality péče přihlásil hned na samotném počátku.
„Nerad slevuji z dosažených met, takže pro nás byla tzv. reakreditace jedinou možnou variantou. Trvalé zvyšování kvality vnímám jako přirozenou cestu rozvoje, a i když je pro nás náročná a často trnitá, stojí za to ji podstoupit,“ hodnotí dosaženého úspěchu ředitel domova Vítězslav Schrek. „Pro celý tým všech našich pracovníků si myslím, že je to odměna a motivace zároveň,“ dodává Vítězslav Schrek.
Domov získal od akreditační komise v rámci šetření i řadu nových podnětů, na které se hodlá v příštích měsících zaměřit. Současně se spolu s dalšími čtyřmi domovy na Vysočině zapojil do nového projektu Učit se společně, růst individuálně, který se zaměřuje především na řízení organizace a podporu jejích zaměstnanců. Koordinátorem tohoto tříletého projektu je zřizovatel Kraj vysočina.

  • Facebook
  • Twitter