Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

V Třebíči představí stavitelský rod Herzanů z Třebíče

/
/
/
838 ZobrazeníNárodní památkový ústav, Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské kulturní středisko Třebíč pořádají slavnostní slavnostní zahájení výstavy Herzan – stavitelský rod z Třebíče, které proběhne ve čtvrtek 24. ledna v konírně třebíčského zámku. 

Představí zásadní stavby realizované třebíčským rodem s dvousetletou tradicí, který se významně podílel na utváření moderního obrazu města.

Výstava je výsledkem pětiletého výzkumu Národního památkového ústavu, který plošně mapoval moderní architekturu Třebíče. Při bližším zkoumání získaných dat se ukázalo, že rod Herzánů zásadním způsobem formoval obraz Třebíče.

„Herzáni vždy reflektovali současné trendy a uchovávali si neotřelý pohled na využití tendenčních stylů, které aplikovali citlivě v kontextu s místem, historií a tradicí. Těší mě, že díky výzkumu Národního památkového ústavu se podařilo znovuobjevit tento stavitelský rod, který napříč generacemi naplňoval sen o moderním stavebním podniku a významně ovlivnil architektonický ráz Třebíče,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Na počátku zrodu úspěšné stavební firmy stálo kvalitní řemeslo. Herzánové začínali jako tesaři, postupně se etablovali jako stavitelé a po znárodnění si našli cestu jako architekti. Angažovali se ve veřejných spolcích, představitelé posledních generací se věnovali mládeži a jejímu formování prostřednictvím sokolnických aktivit a táborničení. Právě dřevěné předměty k táborákovým aktivitám, které zpracovával ve volném čase architekt Jiří Herzán, budou rovněž součástí výstavy.

Výstava, která se koná od 25. ledna do 31. března, je financována z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Ministerstva kultury ČR.

  • Facebook
  • Twitter