Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Jihlavě začíná stavba nové cyklostezky

/
/
/
1159 ZobrazeníPropojení Mlýnské a Helenínské ulice umožní pohodlnou jízdu do Beranova a Luk nad Jihlavou podél řeky bez nutnosti vjíždět na kole na frekventovanou úzkou silnici. Nová stezka s označením G04 se stane důležitou spojnicí stávající sítě jihlavských cyklostezek. Zpříjemní cestování nejenom cyklistům, ale otevře novou klidovou zónu ve městě a zlepší přístup pro rybáře i zahrádkáře.

Stavba nové cyklostezky by měla začít letos v květnu a s dokončením se počítá v říjnu 2022. Nyní město zahájilo přípravné práce. Podél řeky už se kácí náletové dřeviny jako např. vrby, osiky a lísky. Pracuje se na pozemcích města a Povodí Moravy a začínají jednání se zahrádkáři. Ukázalo se totiž, že někteří z nich hospodaří na pozemcích města nebo na nich mají vystavěné zahradní stavby, skleníky a dřevníky. Některé bude nutné přesunout, jiným se stavba vyhne. Měnila se projektová dokumentace tak, aby se cyklostezka vyhnula jednomu zahradnímu domku i několika vzrostlým dřevinám. Na místě bude vyvěšena informační cedule o stavbě cyklostezky včetně informačních kontaktů.

Dřeviny se kácí s ohledem na maximální bezpečnost a šetrně k okolním stromům i stavbám, vzrostlejší stromy kácí stromolezci na lanech. Za všechny pokácené stromy je nařízena náhradní výsadba, sázet bude město letos kolem cyklostezky propojující průmyslové zóny nebo např. na Pančavě na protierozních mezích. Celkem se bude jako kompenzace tohoto kácení sázet přes 200 dřevin. Půjde o trnovníky, javory, duby, borovice, hrušně, třešně, trnky, lísky aj.

Město se také snaží zachránit vzrostlé a zdravé stromy, které nepokácí, ale změnilo kvůli nim projekt. Cyklostezka se jim vyhne, místo asfaltu budou kolem stromů rošty, aby stavba nenarušila jejich kořenový systém. Cyklostezka zlepší protipovodňová opatření, projekt počítá i se zpevněním břehů. Celá projektová dokumentace byla řešena v souladu s přísnými podmínkami Povodí Moravy, aby nedošlo ke zhoršení průtoku vody v korytu řeky.

Zlepší se i přístup k zahradám, zahrádkáři budou mít nové ploty a nové vstupní branky na cyklostezku. Nyní podél řeky nevedla žádná oficiální přístupová cesta. Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby bude obsahovat povinnost umožnit přístup majitelům zahrad na své pozemky. Nyní město vybírá zhotovitele stavby.

K řece budou mít po dokončení cyklostezky lepší přístup i rybáři a výlet do Luk nad Jihlavou bude bezpečnější, protože se cyklisté vyhnou silnici a průjezdu po rušné a úzké Polenské ulici nebo kličkování kopcovitými uličkami na Kalvárii.

  • Facebook
  • Twitter