Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Letošní virtuální Scola Telcz se věnovala obrazu města

/
/
/
507 ZobrazeníTřináct studentů z Česka, Slovenska a Rakouska se po tři dny v únoru zajímalo o virtuální obraz Telče a jeho možnosti. V malých mezinárodně a meziuniverzitně složených týmech nejenže zkoumali volně dostupné informace, ale po konzultacích s pedagogy a odborníky z telčského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) a Centra Telč Akademie věd ČR, kteří se na projektu Scola Telcz také podílejí, se především pokusili nabídnout některé způsoby zlepšení prezentace Telče ve virtuálním prostředí.

Po úvodních přednáškách věnovaných historii města a jeho proměnám, uměleckohistorickým souvislostem, médiím a prezentacím různorodých měst, začaly tři studentské skupiny s poznáváním kolegů a studiem dostupných informací o městě.
„První snahy směřovaly ke konzultacím postřehů a k volbě vhodných distančních pracovních postupů. Druhý den zahájilo hledání odpovědí na otázky vnímání, virtuálního poznávání a obrazu města a způsobům, jak s nimi pracovat a jak je měnit. Ve středu odpoledne jsme pak na konec měli možnost vidět tři zdařilé výsledky studentské práce, které leckoho příjemně překvapily,“ popsal průběh letošní Scoly Jiří Neubert z telčské pobočky NPÚ.
Jeho slova potvrzuje i ředitel Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči Jaroslav Makovec. „Je skvělé, že studenti mohli pomoci k novému pohledu na virtuální prostředí Telče motivovat nejen sami sebe, ale prostřednictvím videopřenosu i obyvatele a vedení Telče. Není to poprvé a dodává to celému projektu mnohem větší smysl.“
První skupina složená ze studentek architektury, dějin umění a výstavnictví představila práci s názvem Telč na dotek. Po seznámení diváků s procesem uvažování představily studentky námět na komplexní a přívětivé webové a mapové rozhraní, kde by bylo možné vyhledat vše o Telči. Vyhledávat by přitom mělo být možné podle druhu zájmu (pro domácí, pro děti, pro skupiny…), plánované aktivity nebo času, který v Telči plánujete strávit. Webová stránka by také měla poskytovat ucelený přehled historie města včetně ilustrativní virtuální prohlídky míst a památek, ale i přímého přenosu z online kamer ve městě. Podle autorek by také mělo dojít k provázání webu a konkrétních aktivit v místě.
Druhá skupina studentek architektury, dějin umění a designu se věnovala více tomu, co ve virtuálním prostoru chybí a přitom by třeba nemuselo. Smyslová mapa, kterou proto navrhly, zahrnuje vedle náměstí, zámku nebo parního mlýna také dřevěný most, zastávku Gagarin a dětské hřiště. V mapě jsou tak kromě obvyklých míst vypíchnuta i ta méně známá a zajímavá. Obraz Telče je podle autorek škoda omezovat na fotografie, ať už pořízené nebo prohlížené. #TELČ – smyslová mapa je určena návštěvám,
které město chtějí zažít celé a všemi smysly, zblízka nebo i na dálku.
Ve třetí skupině se sešli účastníci z dějin umění, architektury a mediálních studií. Jako východisko pro svou práci využili disproporční poměr množství obrazů fasád městských domů a jejich interiérů. V práci s příznačným názvem Za fasádou navrhují domům dodat hloubku a život, a upozornit tak nejen na jejich vzhled, ale i funkci. Webové rozhraní by využili jako prostředek rozšířené reality, v níž by byly soustředěny informace, které nejsou na místě vidět, jsou za fasádou nebo se už změnily. Předpokladem interaktivního využití je vytvoření otevřené databáze (ve stylu wiki), která by umožňovala volné přispívání a diskuzi.
„Velmi děkuji všem kolegům a především studentům, že to ani letos nevzdali. Určitě se to vyplatilo. Právě tradiční a ryze kontaktní akce v současné době trpí úplně nejvíc. Velmi se bojím toho, aby úplně nezanikly. O to větší radost mám, že letos jsme zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti mohli nabídnout zajímavé téma, které mohli sledovat alespoň ze svých domovů. Jsou to právě mladí lidé, kteří vidí mnohdy neúplný virtuální a mediální obraz města, třeba jako Telč, lépe a kriticky. A právě studentské, mnohdy neotřelé, názory mohou pomoci jeho zajímavému vylepšení či doplnění,“ hodnotí letošní ročník ředitel Jaroslav Makovec.

Studentské prezentace

  • Facebook
  • Twitter