Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Jihlavě se začíná stavět propojení vodovodů v oblasti Pelhřimovské ulice

/
/
/
301 ZobrazeníPropojení vodovodů v délce necelých dvou set metrů zajistí bezproblémové zásobování vodou i v případě poruchy na některém z přivaděčů. Jihlavská krajská nemocnice nebo střed města jsou totiž zatím závislé pouze na jediném vodovodním potrubí.

Předmětem stavby je propojení hlavního vodovodního řadu v Pelhřimovské ulici s jižním přivaděčem mezi Pístovským a Kosovským vodojemem. Samotné propojení bude provedeno litinovým potrubím o průměru 50 cm v délce přibližně 193 metrů a povede i pod Koželužským potokem, kde bude nutné provést protlak.

Zhotovitel, společnost Klee, s. r. o., převzal staveniště 2. března. V tomto týdnu na místě probíhaly přípravné práce jako vytyčování výkopů, kácení nebo prořez dřevin. Zahájení výkopových prací se předpokládá po 20. březnu.

V Jihlavě se začíná stavět propojení hlavního vodovodního řadu v Pelhřimovské ulici s jižním přivaděčem mezi Pístovským a Kosovským vodojemem

„Dopad na dopravu by měl být minimální, protože se práce provádí mimo komunikace. Drobné dopravní omezení bude pouze na výjezdu ze staveniště v Pelhřimovské ulici,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška s tím, že majitele zahrádek v nejbližším okolí stavby už informoval o zahájení prací zhotovitel.

Potrubí pod Koželužským potokem nainstalují dělníci pomocí pneumatického protlaku zeminy pod vodním tokem. Provádět by se měl podle stávajícího harmonogramu prací v průběhu května. Přebytečná zemina se bude odvážet na skládky dle dispozic zhotovitele.

„V současné době je celý střed města vč. např. Nemocnice Jihlava závislý na jediném přívodním potrubí z úpravny vody Hosov. Propojením vodovodů bude umožněno zásobování středu města i nemocnice pitnou vodou také v době odstávek, oprav havárií nebo budoucí rekonstrukce hlavních vodovodních přivaděčů,“ vysvětlil primátor Ryška.

Napojení na stávající vodovodní řady bude ve dvou zcela nových vodovodních armaturních šachtách. Termín dokončení je podle smlouvy o dílo na konci srpna letošního roku. Za stavbu zaplatí město Jihlava 12,2 milionu korun bez DPH.

  • Facebook
  • Twitter