Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Divišově začne v pondělí rekonstrukce mostu

/
/
/
691 ZobrazeníV pondělí 19. července začne v Divišově na Žďársku předáním staveniště rekonstrukce mostu přes potok Nedvědička na silnici I/19. Ředitelství silnic a dálnic ČR vybralo v rámci veřejného výběrové řízení ze tří uchazečů, společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., která předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku a rekonstrukci provede za 7,89 milionu korun bez DPH s termínem uvedení do provozu za čtyři měsíce.

Nejvýznamnějším poškozením mostu jsou poruchy obkladního zdiva spodní stavby a poruchy pravého krajního nosníku kvůli průsaků vody nefunkční izolací. Použitelnost mostu zásadním způsobem ovlivňuje i nefunkční záchytný systém.
Navržená rekonstrukce řeší zejména výměnu mostního svršku a vybavení mostu, sanaci podhledu a boků nosné konstrukce a spodní stavby. Dojde k odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci, ubourání vrchu závěrné zídky, případně spádového betonu, ubourání vrchu křídel. Otryskání povrchu nosné konstrukce, vrchu závěrných zdí a křídel vysokotlakým vodním paprskem, zřízení spřažené desky a dobetonování vrchu závěrných zdí a křídel, položení hydroizolace a její přetažení na rub závěrné zdi pod úložný práh, zřízení drenáže rubu opěr, zřízení podélných drenáží v úžlabí, betonáž říms, položení vozovkových vrstev, instalace zábradlí na chodníku, sanace podhledu a boku nosné konstrukce. Betonové části spodní stavby budou otryskány tlakovým vodním paprskem, napenetrovány inhibitorem koroze a sanovány. Betonové křídlo vpravo při opěře č. 2 bude otryskáno a osazeno kotvícími trny. I kamenná spodní stavba bude otryskána a uvolněná malta bude odstraněna a spáry přespárovány. Dojde k dosypání náspů u křídel zeminou s jejím následným zpevněním kamennou dlažbou do betonu. Na obou římsách bude instalováno odnímatelné ocelové mostní zábradlí z otevřených válcovaných profilů. Vozovka na předmostích bude provedena v nové skladbě

Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu po polovinách. V místě prací se tak bude jezdit kyvadlově jedním pruhem a provoz bude řízený světelnou signalizací. S uvedením mostu do provozu se počítá v polovině listopadu tohoto roku. Předpokládá se, že dokončovací práce budou probíhat ještě v následujícím roce, ale ty by už do plynulosti provozu na silnici I/19 neměly zasáhnout.

  • Facebook
  • Twitter