Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Uraňáci si v Bystřici nad Pernštejnem připomněli nedávnou historii

/
/
/
1877 ZobrazeníSoučástí oslav 440. let povýšení Bystřice nad Pernštejnem na město, které se konají 9. srpna bylo i promítání dokumentu o uranových dolech na Bystřicku.

Před vstupem do kulturního domu postával už hlouček starších pánů a další, kteří přicházeli je už zdálky zdravili Zdař bůh. Tento pozdrav nemůže patřit nikomu jinému než horníkům. Zavzpomínat na nedávnou historii přišlo několik zaměstnanců uranových dolů v Dolní Rožínce. Uraňáci to při své práci neměli nikdy lehké a kolikrát si jejich okolí myslel, že tam dokonce pracují za trest, samotný dokument ukazuje, jak to doopravdy bylo.
Těžba byla zahájena v roce 1957. Od roku 1968 je v provozu Chemická úpravna, v rámci které jsou v současnosti provozována i dvě odkaliště. Ložisko bylo otevřeno jedenácti jámami, v podzemí je nyní zhruba 509 kilometrů důlních chodeb. Hloubka dobývání se od roku 2005 pohybovala v intervalu 950 až 1 200 metrů pod povrchem. Dobývací prostor má 8,76 km². Do roku 2016 zde bylo vytěženo 20 220 tun uranu. Za dobu působnosti se na pracovištích vystřídalo více než 30 000 pracovníků. V 60. letech tu bylo průměrně 3 500 zaměstnanců, v 70. letech 4 100 zaměstnanců, v 80. letech 3 800 zaměstnanců. Od roku 1989 počet zaměstnanců výrazně klesal až do roku 2000. V roce 2000 až 2007 to bylo méně jak 1 000 zaměstnanců.
Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka pokračoval ve výběrové těžbě zásob uranové rudy v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1316/2005 ze dne 12. 10. 2005, kterým bylo schváleno pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná do konce roku 2008. Usnesením vlády ČR č. 565/2007 ze dne 23. května 2007 došlo k prodloužení těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka po dobu ekonomické výhodnosti těžby bez nároku na finanční zdroje státního rozpočtu České republiky. Na základě Usnesení vlády č. 50 ze dne 25. ledna 2016 byla aktivní těžba na ložisku Rožná ukončena k 31. 12. 2016.
Dokument vznikl díky projektu Paměť národa. Promítání poté bylo zakončené debatou s autory dokumentu.

  • Facebook
  • Twitter