Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

U Stržanova a Škrdlovic by měly vyrůst protihlukové stěny

/
/
/
407 ZobrazeníOdbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje vysočina zahájil v první polovině ledna stavební řízení k výstavbě protihlukových stěn podél silnice I/37 ve Stržanově a Škrdlovicích. Stavba by měla dodatečně zajistit ochranu přilehlých staveb před nadlimitním hlukem ze silniční dopravy a vychází z výsledků akustické studie.


Celková délka nové PHS bude 852 metrů a stavebně bude rozdělena do 4 úseků. Z větší části bude provedena jako odrazivá transparentní, která bude částečně kombinovaná s betonovými pohltivými úseky. Výška zdi bude proměnná a bude se pohybovat v rozmezí 2,5 až 5 metrů.

Výstavba je plánovaná za provozu na silnici I/37 za současného jeho omezení. V místě stavby bude provoz upraven provizorním svislým dopravním značením kvůli zúžení vozovky. V některých úsecích bude muset být zřejmě provoz řešen kyvadlově. Předpokládaná doba trvání stavby je 16 týdnů.

Úvodní ilustrační foto: archiv Vysočina-news.cz

Mapa výstavby protihlukových stěn

  • Facebook
  • Twitter