Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Recyklohraní pomáhá na Vysočině učit o klimatické změně

/
/
/
461 ZobrazeníZŠ a MŠ Lipník na Třebíčsku, ZŠ Okříšky, ZŠ a MŠ Brzkov nebo ZŠ a MŠ Domamil. To je neúplný výčet mateřských, základních a středních škol, které pracují s materiály projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Celkem jich je na Vysočině 213.

Tento školní vzdělávací program má pomáhat učitelům vyučovat o klimatické změně a zahrnuje příručku EKOABECEDA pro klima a čtyři sady výukových scénářů. Celý komplet doplňuje ještě seriál deseti krátkých tematických videí namluvených hercem Petrem Vackem. Pro školy zapojené do Recyklohraní jsou veškeré tyto materiály zdarma k dispozici na webu programu.

Učitelé se s materiály seznamují na webinářích, učí se, jak je zařadit do výuky

Pedagogové mají možnost zúčastnit se webinářů, které pro ně Recyklohraní pořádá zhruba dvakrát do měsíce. Aktuálně jde o webináře k tématům, jako je klimatická změna jako taková, ale například také k předcházení vzniku odpadů – životnímu stylu zero waste, jak doma a ve škole neplýtvat energiemi, k významu kompostování nebo k půdnímu ekosystému. Na březen a duben jsou naplánované webináře na témata les, voda v krajině a význam mokřadů.

„Těší nás, že učitelé mají o webináře zájem. Máme zpětnou vazbu, že právě online forma vzdělávání v odpoledním čase jim velmi vyhovuje, protože za sebe nemusí shánět náhradu pro suplování v hodinách. Daří se nám pro ně zajišťovat velmi kvalitní odborníky z praxe i z akademické sféry. Tyto vzdělávací akce nabízíme zdarma, a to díky podpoře z Norských fondů a od SFŽP. I díky tomu naše webináře navštěvuje běžně sto i více účastníků z řad pedagogů,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Žáci a studenti se zapojují prostřednictví hravých a praktických úkolů

Pro žáky připravilo Recyklohraní pestré úkoly. Prostřednictvím příběhů, výtvarných činností, doplňovaček, hracích karet, schémat a pracovních listů se dozvídají, co je to skleníkový efekt nebo co se děje s naší planetou i českou krajinou v důsledku globálního oteplování. Zkouší si praktické badatelské pokusy, například zaměřené na téma tání ledovců nebo na městský tepelný ostrov. Starší žáci a studenti zpracovávají prezentace a videa. Především však rozvíjí kritické myšlení a také hledají cesty, jak každý z nás, tedy i oni sami, mohou změnit svůj životní styl a chovat se zodpovědněji k životnímu prostředí.

Na jaře se školy zaměřují na vodu v krajině a význam mokřadů

Od začátku března do konce dubna mohou školy s Recyklohraním plnit nový úkol s názvem Mokřady a tajemství ztracené vody. Dozví se při něm, že voda je důležitá nejen pro nás lidi, ale i pro krajinu, a že bohužel v posledních desetiletích vody v naší krajině ubývá. Získají povědomí o tom, že osvědčenou a léty prověřenou cestou, jak vodu v krajině udržet, je obnovování a budování mokřadů. Při plnění úkolu diskutují, hrají si s kvartetem Život v mokřadech, mají k dispozici pracovní listy. Starší žáci a studenti mohou tvořit prezentace a videa. Mladší žáci si zase vymalují omalovánky nebo si zahrají na zvířátka z mokřadu.

Materiály jsou zdarma k dispozici na webu

Recyklohraní věnuje pozornost tomu, aby s příručkou, scénáři a videi mohlo pracovat co nejvíce pedagogů. I proto je na webu projektu dostupná zdarma – volně ke stažení na www.recyklohrani.cz. V úvodu školního roku získalo výtisk metodické příručky 2 600 škol. Materiály jsou k dispozici komukoliv, kdo o ně bude mít zájem. Možná budete překvapení, kolik podnětných informací se díky nim dozvíte.

  • Facebook
  • Twitter