Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Představení Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v Kraji Vysočina

/
/
/
731 ZobrazeníMezinárodní cena vévody z Edinburghu (Duke of Edinburgh´s Award neboli DofE) je prestižní vzdělávací program, který spolupracuje nejen se základními a středními školami, ale i s dětskými domovy nebo středisky volného času. Ve středu 21. března se uskutečnilo představení tohoto programu v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu představuje unikátní možnost pro mladé lidi mezi 14 a 24 lety, jak se v rámci mimoškolních aktivit věnovat komplexnímu rozvoji své osobnosti. Účastníci se v rámci tzv. DofE, jak se zkráceně programu přezdívá, na jednotlivých úrovních (bronzové, stříbrné a zlaté) věnují v určitém časovém úseku čtyřem aktivitám – rozvoji talentu, pohybové aktivitě a

dobrovolnictví, s tím, že danou úroveň završí dobrodružnou expedicí. Zakladatelem se stal v roce 1956 princ Phillip, vévoda z Edinburghu, který chtěl u mladých lidí rozvíjet všestrannost a podpořit je v jejich mimoškolních aktivitách. DofE je dlouhodobě podporováno britskou královskou rodinou, která celý program zaštiťuje. V prosinci 2017 k příležitosti velké mezinárodní akce, kterou česká kancelář DofE pořádala, navštívil Prahu princ Edward, který ocenil několik desítek českých absolventů zlaté úrovně v budově Senátu České republiky.

DofE aktuálně funguje ve sto čtyřiceti státech světa a počet absolventů už překročil jeden milion. V České republice se ho účastní na 3 000 studentů. Každý, kdo se chce zapojit, se může přihlásit v jakémkoli místním centru. Těch je aktuálně na území České republiky více než 170 a kromě škol jsou jimi i další instituce, jako dětské domovy nebo domovy dětí a mládeže. Jak uvádí Tomáš Vokáč, výkonný ředitel programu: „Jedním z hlavních principů programu je, aby byl dostupný všem a mohl se zapojit doopravdy každý mezi 14 a 24 lety. Nezáleží přitom na tom, jaká je jeho fyzická kondice, nebo jakým aktivitám se doposud věnoval. Každý si stanovuje své cíle individuálně a na základě svých možností. V tom spočívá unikátnost DofE.“ Získaný certifikát je pro účastníky mezinárodně uznávaným potvrzením toho, že mají pevnou vůli a dokáží na sobě pracovat. Často jim tak může dopomoci k zajímavé pracovní příležitosti nebo k získání stipendia na zahraničních univerzitách.

Program je v České republice podporován řadou osobností – mezi nejvýznamnější patrony patří třeba Marek Eben, Dan Přibáň, Lejla Abbasová nebo Klára Nademlýnská, které se v prosinci minulého roku zúčastnily slavnostních předávání DofE certifikátů v Českém muzeu hudby a Knihovně Václava Havla. K neméně důležitým podporovatelům patří i firmy, které podporují Mezinárodní cenu

vévody z Edinburghu jak z hlediska mentoringu a know-how, tak i formou finanční podpory. Na konci minulého roku se do této formy podpory zapojila například Nadace Kooperativy, dlouhodobě pak DofE spolupracuje například s innogy nebo EPH.

Představení tohoto programu v Jihlavě nebylo první akcí tohoto druhu – v minulosti proběhly podobné regionální akce už v Ostravě a ve Zlíně, kde se setkaly s velkým úspěchem.

Na prezentaci a povídání o této zajímavé formě neformálního vzdělávání dorazila kromě ředitelů a zástupců místních škol také Jiřina Koukalová, která program představila z účastnického úhlu pohledu. Právě Jiřina byla jednou z absolventek a absolventů zlaté úrovně, kteří na podzim převzali svůj certifikát a odznak z rukou prince Edwarda, syna zakladatele programu. Jak sama říká: „DofE mě naučilo vytrvat. A také to, že se vyplatí dotáhnout vše až do konce.“ Zástupkyní ze strany vedoucích byla Lucie Čížková, koordinátorka z jedné ze zapojených škol. DofE sama už několik let aktivně podporuje.

  • Facebook
  • Twitter