Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Pracovní příležitosti v zahraničí – Práce v NěmeckuPřestože není Vysočina sousedním regionem německých spolkových zemí, někteří lidé hledají práci i tady. Práce v Německu je pro mnohé velmi atraktivní možností a je možná i pro osoby, které nemají německé občanství. Shrnuli jsme pro ně nejdůležitější informace.

Kdo smí v Německu pracovat?

Občané členských států Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska mohou v Německu pracovat bez omezení. Státní příslušníci jiných zemí, tzv. třetích zemí, musí získat povolení k pobytu, aby mohli v Německu nastoupit do zaměstnání.

Tento požadavek se vztahuje nejen na osoby, které chtějí nastoupit do zaměstnání, ale i na ty, kteří již pracují a chtějí pokračovat v práci po změně zaměstnavatele nebo místa bydliště.

Vstup a pobyt

Občané EU potřebují ke vstupu a pobytu v Německu platný cestovní pas nebo občanský průkaz. S tímto dokladem můžete vstoupit do Německa a pobývat v něm až tři měsíce. Pokud chcete zůstat déle než tři měsíce, musíte požádat o povolení k pobytu, které vám umožní další pobyt v zemi. Pro vydání povolení k pobytu jsou vyžadovány určité doklady, například doklad o dostatečných finančních prostředcích, zdravotní pojištění, doklad o ubytování a další dokumenty.

Ty závisí na tom, zda si chcete v Německu hledat práci nebo se vyučit. Kromě toho mají občané EU právo přivést si do Německa rodinné příslušníky. Volný pohyb se vztahuje také na slučování rodin.

Právo trvalého pobytu

Právo trvalého pobytu dává občanům EU možnost žít v jiné zemi EU po delší dobu, aniž by potřebovali zvláštní povolení. Po jeho získání je možné jej potvrdit průkazem o trvalém pobytu, který je dokladem o tom, že toto právo oficiálně získali. K získání tohoto průkazu je třeba mít platný doklad totožnosti a doklad o pobytu, jakož i legální doklad o trvalém pobytu v hostitelské zemi.

Hledání práce

Pracovníci z EU mohou v Německu najít práci mnohem snadněji než lidé z jiných třetích zemí. Důvodem je volný pohyb pracovníků v rámci EU, který umožňuje členům EU volný pohyb a práci kdekoli v Evropské unii. Tato svoboda je také spojena s větším počtem pracovních příležitostí, což pracovníkům umožňuje prozkoumat nové kariérní cesty a rozšířit jejich spektrum možností – zde více informací.

Německá vláda podporuje uchazeče o zaměstnání také prostřednictvím svých agentur práce, které poskytují poradenství ohledně volných pracovních míst a nabízejí pomoc při podávání žádostí. Kromě toho existují programy aktivní politiky trhu práce, které pomáhají nezaměstnaným najít vhodné zaměstnání prostřednictvím dotovaných vzdělávacích kurzů a služeb zprostředkování zaměstnání.

Podniky také často inzerují svá volná pracovní místa na internetu nebo prostřednictvím specializovaných personálních agentur, takže potenciální uchazeči mají snadný přístup k informacím o těchto pracovních místech. Kromě toho se v různých městech Německa každoročně konají veletrhy pracovních příležitostí, kde se zaměstnavatelé představují přímo přítomným uchazečům.

Pomoc při hledání zaměstnání

EURES nabízí řadu služeb, které uchazečům o zaměstnání pomohou najít tu správnou příležitost, ať už se nacházejí v jakékoli fázi své kariéry. Poradci EURES poskytují nejen seznam volných pracovních míst v celé Evropě a rady o životních a pracovních podmínkách v různých zemích, ale také individuální poradenství pro ty, kteří hledají práci mimo svou domovskou zemi.

Evropské dny práce navíc nabízejí zájemcům možnost získat informace o dostupných příležitostech na trhu práce a volných pracovních místech přímo od zaměstnavatelů. Dny pracovních příležitostí jsou ideální platformou pro navázání smysluplných kontaktů se zaměstnavateli a získání lepšího přehledu o pracovním trhu v Německu nebo jiných zemích EU, od individuálních schůzek až po skupinové prezentace.

Úvodní ilustrační foto: zdroj: https://pixabay.com/de/photos/mann-schreiben-planen-schreibtisch-593333/

  • Facebook
  • Twitter