Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Práce v Německu – Co je třeba mít na paměti

/
/
/
1175 ZobrazeníNěmecko nabízí mnoho příležitostí pro cizince, kteří zde chtějí žít nebo pracovat. Zahraničním odborníkům pomáhá zaplnit mezery v německém průmyslu několik možností financování. Díky statusu obou zemí v Evropské unii je snadné pracovat v Německu jako Čech bez vstupního nebo pracovního povolení a využívat místních dobrých sociálně právních podmínek. Zde se dozvíte, co je třeba vzít v úvahu při práci v Německu:

Hledání práce

Pro nabídku práce v Německu existuje několik kontaktních míst. Jedná se o státní instituce na jedné straně a agentury práce v České republice a/nebo v Německu na straně druhé. Nejjednodušší způsob, jak najít práci, je přes internet. Najdete zde mnoho pracovních portálů nebo pomocných center, jako je Spolková agentura práce. Pokud máte na mysli konkrétní odvětví a společnost, můžete ji také konkrétně vyhledat a hledat nabídky práce v ní.

V samotném Německu najdete nabídky v novinách a na veletrzích práce. Ty jsou často určeny pro konkrétní odvětví, která nabízejí veletrhy, pracovní veletrhy nebo kongresy. Jednotliví zaměstnavatelé zde mají svůj stánek, kde se můžete dozvědět o firmě a její nabídce. Dobré na tom je, že můžete udělat pozitivní osobní dojem přímo.

Aplikace

Poté, co jste našli práci, o kterou se chcete ucházet, musíte se o ni ucházet. V mnoha zemích se potřebné dokumenty k žádosti mírně liší. V Německu se žádost podává buď poštou, nebo e-mailem. Některé webové stránky nabízejí také online formuláře, do kterých musíte zadat a nahrát svou žádost.

Žádost v Německu se v zásadě skládá z:

 • Krycí list – Krycí list je čistě dekorativní a může mít různé vzory. Často zde najdete buď fotografii osoby, stručné informace, jako je jméno a vzdělání osoby, a klíčová slova Žádost o pracovní místo.
 • Motivační dopis – Motivační dopis má maximálně jednu až dvě strany. Zde formou dopisu napíšeme, kdo jsme a proč se na danou pozici hodíme. Dává nám možnost ukázat náš charakter a parafrázovat, jaké jsou naše silné stránky a čím se lišíme od ostatních uchazečů.
 • Životopis – v životopise je uvedena naše kvalifikace v tabulkové podobě. Na něm jsou uvedeny osobní údaje, jako je jméno, datum narození a adresa, a naše dosavadní vzdělání a profesní kariéra. Zde také uvádíme silné stránky a zvláštní dovednosti, například jaké jazyky ovládáme a na jaké úrovni, a zda máme počítačové dovednosti.
 • Certifikáty a reference – přiložte kopie všech příslušných certifikátů. Například osvědčení o absolvování vysokoškolského studia, osvědčení o stáži nebo osvědčení o absolvování jazykových kurzů.

Jazyk – Jakou znalost němčiny potřebujete?

Pokud chceme pracovat v Německu, je v zásadě vhodné mít znalost němčiny. Bez znalosti jazyka je k dispozici jen několik pracovních míst. Některé úřady a zaměstnavatelé jsou však ochotni pomoci s integrací, pokud jazykové znalosti ještě nejsou dostatečné.

U pracovních míst pro kvalifikované pracovníky je obvykle nutná jazyková úroveň B1 nebo B2. Tyto úrovně popisují pokročilou znalost němčiny, na které je možné srozumitelně komunikovat, zejména ve vztahu k odborným tématům.

Práce

Jakmile najdeme práci v Německu, jsou důležité následující tři faktory. Smlouva nám říká, co musíme udělat a co za to dostaneme. Daň pomáhá hradit důležité sociální náklady. Díky daňovému přiznání můžeme obvykle získat peníze zpět. Sociální zabezpečení nám zajišťuje ochranu.

Pracovní smlouva

V Německu je byrokracie na prvním místě. Proto jen zřídka dochází k ústním dohodám. Všechny dohody týkající se práce jsou sepsány ve smlouvě, aby obě strany mohly chránit a uplatňovat svá práva. Proto byste si měli pracovní smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečíst.
Například uvádí:

 • Osobní a firemní údaje
 • Začátek platnosti smlouvy a případná lhůta
 • Délka zkušební doby
 • Výpovědní lhůta
 • Místo výkonu práce
 • Popis povinností
 • Výše a datum výplaty platu
 • pracovní doba
 • a další zvláštnosti (podmínky kolektivní smlouvy, prémie, nároky na dovolenou…).

Daně

Zaměstnanci v Německu platí daň z příjmu. Sráží se z (hrubé) mzdy před jejím vyplacením. Jednou ročně musíme také podat daňové přiznání, ve kterém uvedeme, jaké výdaje spojené s prací jsme během roku měli. Ve většině případů se nám následně vrátí peníze, protože daně byly odečteny příliš velkoryse.

Výše daně z příjmu závisí například na tom, zda je člověk ženatý nebo vdaná. Například daňová třída 1 se vztahuje na svobodné bezdětné osoby.

Sociální zabezpečení

Běžná zaměstnání v Německu podléhají sociálnímu pojištění. To znamená, že zaměstnanci jsou v případě nemoci, pracovního úrazu, nezaměstnanosti apod. kryti zaměstnavatelem nebo státem. Pokud máte zaměstnání, které podléhá sociálnímu pojištění, jste automaticky členem těchto pěti systémů povinného pojištění:

 • Zdravotní pojištění – hradí lékařské ošetření.
 • Pojištění dlouhodobé péče – hradí, pokud již nemůžeme pracovat z důvodu nemoci.
 • Důchodové pojištění – Vyplácí důchody, když přestaneme pracovat.
 • Úrazové pojištění – hradí léčbu a návrat do pracovního života po úrazu.
 • Pojištění v nezaměstnanosti – vyplácí podporu v nezaměstnanosti, pokud přijdeme o práci.

Závěr

Díky právům EU můžeme v Německu bez problémů žít a pracovat. Se správným vzděláním jsou zahraniční pracovníci žádaní i v Německu. Tam mohou nahradit nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Proto jsou zejména tito kvalifikovaní pracovníci dobře podporováni při hledání práce a bydlení a mohou se účastnit integračních kurzů.

Jakmile si v Německu najdeme práci, využíváme vysokých standardů sociální legislativy a dostává se nám stejné pracovní ochrany jako německým občanům. Často k tomu potřebujeme znalost němčiny nebo ochotu se jazyk naučit.

Úvodní foto: https://www.pexels.com/

 • Facebook
 • Twitter