Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Po patnácti letech zní znovu v Bartoušově zvon

/
/
/
1838 ZobrazeníSlavnostního žehnání nového zvonu se uskutečnilo počátkem října v Bartoušově u Havlíčkova Brodu, ujal se ho děkan havlíčkobrodský Oldřich Kučera. Zvon zhotovil zvonař Michal Votruba v Myslkovicích.

Příběh zvoničky a zvonění v Bartoušově je podle Josefa Poděbradského, kronikáře Bartoušově, dlouholetý příběh. Po patnácti letech, kdy byla přerušena tradice sahající až do 19. století, probíhá její obnova, postavením nové zvoničky. Přerušení tradice bylo způsobeno úmrtím zvoníka, Boženy Zitové, která zemřela na Zelený čtvrtek 24. března 2005, kdy se téměř po šedesáti letech odmlčel zvon, který na poslední cestě provázel svým zvoněním nejen bartoušovské občany, ale každého, kdo měl k Bartoušovu nějaký bližší vztah.
Na poslední cestě vyprovodila Božena Zitová svým zvoněním více jak sto občanů. Byla prvním z těch, kterým v následujících letech nikdo nezazvonil.
Zvoničky vznikaly v průběhu 19. století a měly jednak význam pragmatický, který spočíval v odměřování času a ohlašování požárů nebo jiných katastrof.
Druhý význam byl duchovní. Zvonilo se takzvané klekání. To je zvonění, které se opakovalo každý den třikrát. Za úsvitu, v poledne a večer. Lidé měli za zvuku zvonu zanechat práce, pokleknout a modlit se modlitbu Anděla páně.
Tradičně se klekání zvonilo po dobu trvání této modlitby, tedy zhruba tři minuty. V době, kdy ještě nebylo rozšířeno nošení hodinek, sloužilo zvonění k určování času. Za ranního klekání lidé vstávali, při poledním obědvali a u večerního posílali děti spát. Starší děti upozorňovalo, že se mají vrátit domů. V Bartoušově byla zvonička vždy součástí kovárny a zvoník většinou v kovárně bydlel. Nová zvonička je součástí hasičské zbrojnice a spolu s nově vybudovaným altánkem, starou zvoničkou a pomníkem padlých v první světové válce, tvoří významnou dominantu bartoušovské návsi.

„Je spousta tradic, které se v průběhu let vytratily, a proto jsem rád, že znovu uslyšíme hlas zvonu z naší nové zvoničky. Doufáme, že se o tento zvon bude pečovat stále s takovým nasazením, s jakým byl nejprve zrozen v naší mysli, odlit ve zvonařské dílně a poté zavěšen do zvoničky. Tato hezká památka se stane dalším symbolem naší vsi,“ začal svůj proslov při slavnostní akci starosta obce Jaroslav Fialka.
„Této významné události předcházelo mnoho dní a hodně lidí se na ní podílelo. Obec Bartoušov by ráda těmto lidem poděkovala a přála by si, aby jejich jména nebyla zapomenuta. Náš velký dík patří Ivaně Semerádové a Zdeňce Klementové, za jejich iniciativu pro znovuobnovení zvonice a zvonu,“ dodává starosta.

„Už v prvních dnech po zavěšení zvonu se k nám začaly dostávat velmi pozitivní ohlasy a hodnocení od místních občanů. O to větší radost máme ze zvonu i my, když víme, že se lidem líbí. V obci tak vznikla krásná dominanta návsi, která stojí třeba i za krátké zastavení se a zamyšlení. Nad sebou samým, nad životem … Přejme tedy zvonu ať přežije několik staletí a ať zvoní,“ uzavírá Ivana Semerádová, místostarostka Bartoušova.

Rodný list obecního zvonu v Bartoušově

Křestní jméno: Bartoloměj (dle pravděpodobného zakladatele obce)
Průměr věnce: 39,7cm
Hmotnost: 40 kg
Ladění: C3
Materiál: zvonařský bronz (slitina medi a cimu, 78%Cu+22%Sn)
Zhotovil: Zvonařství Michal Votruba Myslkovice 126, okres Tábor

Výzdoba a popis:
Pod čepcem zvonu je uveden letopočet 1281, který je spojen s první zmínkou o obci pod názvem Partuschdorf. Dále je zde současný název obce Bartoušov a rok 2020 značí, kdy byl zvon zavěšen.
Na přední straně těla zvonu je vyhotoven figurální reliéf Svatého Floriána, necht‘ ochraňuje naši obec a naše domovy před ohněm. Reliéf zhotovil akadem. sochař Václav Hrůza ze Soběslavi.
Zadní strana těla zvonu je zdobena spojenými symboly – lásky, viry a naděje. Tyto symboly mají významné místo v našich životech. Srdce znamená lásku- trpělivou, laskavou a čestnou. Kříž je symbolem víry, kterou nosíme v srdci. A kotva značí naději, že překonáme překážky, které
nám osud přichystá. Na věnci je uveden rok 2019, kdy v Myslkovicích Michal Votruba tento zvon ulil.
Jakub Hylák ve Vyškově-Dědicích vykoval z měkké oceli srdce zvonu. Dubovou závěsnou hlavu zhotovil v Myslkovicich Pavel Urban.

  • Facebook
  • Twitter