Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Revitalizace parku Budoucnost Stavbou roku 2019 Kraje Vysočina

/
/
/
1254 ZobrazeníPrvní etapa revitalizace parku Budoucnost se stala vítěznou stavbou v soutěži Stavba roku 2019 Kraje Vysočina. Toto ocenění získala v kategorii Revitalizace veřejných prostranství za oživení symbiózy přírody s městskou zástavbou.

Do přehlídky stavebních realizací, kterou po osmnácté pořádal spolek Stavba Vysočiny, se přihlásilo jednadvacet novostaveb a rekonstrukcí. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci letos pořadatelé rozhodli vyhlásit výsledky v místě realizace stavby. Zástupci města Havlíčkův Brod si tak převzali cenu v parku Budoucnost.

Park obdržel kromě ocenění v kategorii veřejných prostranství navíc i hlavní cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků, kterou stavební odborníci udělují nejlepší krajské stavbě roku bez rozdílu kategorií.

Projektového řešení revitalizace parku Budoucnost se před více než dvanácti lety ujal brněnský zahradní architekt Zdeněk Sendler. Stavbu zahájila dodavatelská firma Chládek a Tintěra, a. s. Havlíčkův Brod v roce 2018, veřejnosti začala sloužit loni.

Práce na revitalizaci parku letos zakončí odstranění některých dřevin
Město Havlíčkův Brod hodlá s postupnou revitalizací dle zpracované a schválené projektové dokumentace dále pokračovat. V souladu s celkovou koncepcí obnovy parku Budoucnost a na základě rozhodnutí příslušných orgánů budou v druhé polovině října odstraněny některé dřeviny. Vzhledem k výskytu několika druhů netopýrů a předpokládanému výskytu dalších synantropních druhů musí kácení proběhnout v podzimních měsících, což potvrdil svým rozhodnutím i krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny. Odstranění dřevin se dotkne prostoru mezi kostelem a farou, hráze rybníka Hastrman a okolí AZ Centra – Střediska volného času.

Veřejnosti děkujeme za trpělivost a prosíme ji o respektování a dodržování omezení pohybu po parku při práci, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti osob a majetku.

  • Facebook
  • Twitter