Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Nesa má nového pomocníka pro přesun imobilních uživatelů

/
/
/
537 ZobrazeníDenní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí navštěvují lidé s postižením, z nichž mnozí jsou s těžkým kombinovaným postižením a potřebují pomoc druhé osoby při veškerém pohybu a přesunu. V minulých letech používali pracovníci stacionáře pro přesun těchto osob z vozíku na žíněnku, do polohovacího vaku, do vodního lůžka atd. pojízdný zvedák, popřípadě museli přesun provést pomocí vlastní fyzické síly.

S ohledem na rostoucí počet klientů a také postupné zhoršování zdravotního stavu některých současných uživatelů byl připraven a zrealizován projekt na instalaci stropní zvedací a transportní soustavy. Jedná se o systém kolejnic, které jsou upevněny u stropu a po kterých lze přesunovat zvedací jednotku, na které je pomocí speciálního závěsu upevněn člověk s postižením. Soustava kolejnic umožňuje snadný a lehký přesun imobilních osob v místnostech a mezi nimi v místech, kde je nainstalována. V roce 2019 proběhla instalace tohoto systému ve dvou místnostech a na WC. Vzhledem k výborné zkušenosti byla soustava kolejnic v letošním roce nainstalována i v další části budovy. Oba projekty byly financovány z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím výzev Místní akční skupiny MOST Vysočiny v rámci výzev Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních služeb a z výtěžku Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
„Zvedací systém je velkým přínosem jak pro uživatele, tak pro pracovníky. Transport je nyní bezpečnější, komfortnější a umožňuje rychleji reagovat na všechny momentální potřeby uživatele. Pro obsluhu zvedacího systému je nutná přítomnost pouze jedné osoby. Přesun je fyzicky nenáročný, rychlý a snadný,“ uvedla Jana Brabcová, pracovnice stacionáře.
„Díky snadné obsluze bude možná častější změna polohy těla uživatele, nebude upoután pouze na vozík nebo lůžko, což je velmi důležité pro oběhový systém, prevenci proleženin i pro peristaltiku střev, ale také pro rozšíření zorného pole a zajištění nových zrakových podnětů,“ doplnila Jana Brabcová.
Je pravděpodobné, že v budoucnosti budou služeb stacionáře využívat především lidé s těžkým postižením a díky stropnímu zvedacímu systému bude možné nabídnout službu širšímu okruhu těchto osob.

Autorka textu: Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa

Úvodní ilustrační foto: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Facebook
  • Twitter