Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Nemocnice Jihlava získala akreditaci i s pochvalou

/
/
/
219 ZobrazeníDva dny procházela odborná akreditační komise jihlavskou nemocnici. Po drobnohledem auditorů byla nejen lůžková oddělení a ambulance, ale také technické provozy a zázemí nemocnice, například kuchyň.

Členové komise kontrolovali dokumenty, podle kterých je nemocnice řízena a jejich soulad s platnou legislativou, zdravotnickou dokumentaci. Podrobně se věnovali kvalitě a bezpečí poskytované lékařské a ošetřovatelské péče. Výsledkem je získání certifikátu kvality a bezpečí na další tři roky.

„Na akreditaci jsme se připravovali a měli z ní respekt. V pořádku musí být úplně všechno, komise například náhodně vybere oddělení a jednoho pacienta a stopuje celou jeho dokumentaci. Je to jedna z mnoha věcí, takže v pozoru jsme byli opravdu všichni,“ popisuje náměstkyně managementu kvality Jana Vácová. „Cílem však není mít vše v pořádku pouze během akreditačních dnů, ale nastavenou úroveň kvality udržet a stále zvyšovat a zlepšovat se.“

Akreditace se uděluje na tři roky a znamená, že úroveň poskytovaných služeb ve zdravotnickém zařízení je vyhodnocena jako vyhovující ve všech standardech a ukazatelích platné legislativy, akreditačních standardů a resortních bezpečnostních cílů Ministerstva zdravotnictví: „Komise ocenila naši snahu postupné elektronizace, hygienický režim na pracovištích, viděla také investice do přístrojového vybavení a oprav. Za co jsem moc rád, že všichni zaměstnanci spolupracovali a byli jsme jeden tým. Závěrečná slova komise o tom, že jsme jedno z nejlepších pracovišť, kde byli, mě opravdu potěšila,“ dodává ředitel nemocnice Lukáš Velev.

Akreditace je hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb ve zdravotnictví externím nezávislým orgánem pověřeným Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Principem je posuzování shody procesů probíhajících ve zdravotnickém zařízení s akreditačními standardy s cílem zajistit kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče. Nemocnice Jihlava má nyní certifikaci na další tři roky.

  • Facebook
  • Twitter