Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Na Vysočině přibylo obchodních společností, ale i nesplácených půjček

/
/
/
320 ZobrazeníRok 2022 se v Kraji Vysočina nesl ve znamení mnoha změn, ale i čelení následků pádivé inflace. Ta v celorepublikovém průměru dosáhla cirka 15 %, ale mnoho segmentů ekonomiky zasáhla o dost silněji. Nezřídka překračovala v konkrétních odvětvích i 50 %. Jak se v kraji promítly tyto události do života obchodních společností, jednotlivých živnostníků a jejich schopnosti hradit závazky?

Podniká necelá pětina obyvatel kraje, ale počet živnostníků se snížil

V Kraji Vysočina bylo v roce 2022 evidováno necelých 504 tisíc obyvatel. Na konci roku 2022 tu podnikalo 85 229 živnostníků. Během loňského roku zaznamenala Krajská správa Českého statistického úřadu v Jihlavě úbytek o 227 živnostníků.

V porovnání s ostatními kraji ČR je počet živnostníků podprůměrný (třetí nejnižší v ČR). Naopak nadprůměrné je tu zastoupení zemědělských činností. Vysočina patří ke krajům, kde se zemědělství věnuje opravdu významná část živnostníků. V zemědělství, lesnictví a rybářství tu působilo 10 393 subjektů (údaj je včetně obchodních společností, tedy firem).

V kraji sídlí necelých 12 tisíc obchodních společnosti, jejich počet loni vzrostl

Na rozdíl od počtu živnostníků, počet obchodních společností ve vysočinském kraji během roku 2022 vzrostl. Na konečný počet 11 627 v prosinci 2022, což znamenalo nárůst o 336 společností v porovnání s koncem prosince roku 2021.

Majoritně se na počtu společností v našem kraji podílely společnosti s ručením omezeným. ČSÚ eviduje 451 akciových společností se sídlem v Kraji Vysočina. Největších firem s více než 1000 zaměstnanci tu bylo 12, počet firem zaměstnávajících více než 250 osob se koncem roku ustálil na čísle 92. 

U obchodních společností vzrostl podíl nesplácených půjček

V roce 2022 narostl nejen počet obchodních společností, ale bohužel i procento jimi nesplácených úvěrů. Statistiku sleduje Czech Credit Bureau, správce registrů dlužníků BRKI a NRKI (ve statistice chybí data z CRÚ, který spravuje Česká národní banka). Zde je k nahlédnutí, z jakých úvěrů mohou podnikatelé vybírat.

Koncem roku 2021 měly obchodní společnosti v Kraji Vysočina rozpůjčováno 6,2 mld. Kč, a z toho 1,5 % připadlo na půjčky s problémovým splácením (tj. 93 mil. Kč). Koncem roku 2022 už byly v registrech vedeny půjčky obchodním společnostem za 6,9 miliadry Kč, ale s celkovým podílem problematického splácení u 1,8 % celkové vypůjčené částky (tj. 124,2 mil Kč.)

Proč ubývá živnostníků? Důvodů může být několik

K hromadnému rušení živností docházelo v roce 2022 především kvůli zavedení povinnosti komunikovat s úřady elektronicky, včetně daňového přiznání. Tento trend pokračuje i v roce 2023. Na první pohled to působí až ironicky: většina živnostenské a podnikatelské administrativy, včetně fakturací a účetnictví, se v posledních letech elektronizuje a posouvá na online platformy.

Struktura rušených živností nám ale ukazuje, že lidé ukončují především „spící živnosti“, které sice mají založeny, ale aktivně teď nepodnikají. A proto se ani nechtějí zabývat novou povinnou elektronizací své komunikace s úřady.

Třetím důvodem k úbytku živností pak jistě bude výše zmíněná inflace, která nedovolí lidem utrácet za luxusní služby, jako je kosmetika, pedikúra, manikúra, fitness a další. Lidé provozující živnosti v těchto službách už zase zažívají útlum zájmu. Nejprve vyvolaný covidovými opatřeními, nyní inflací a snížením reálných příjmů domácností.

Zhruba deset tisíc ekonomických subjektů se na Vysočině věnuje zemědělským činnostem

Čím se zabývají vysočinské firmy a podnikatelé?

Podívejme se ještě, čím se firmy, podnikatelé a další ekonomické subjekty v našem kraji vlastně zabývají. Koncem roku 2022 bylo v kraji vedeno celkem 118 115 subjektů. Počet je vyšší než součet živnostníků a obchodních společností, mezi ekonomické subjekty se totiž řadí i další soby, především z veřejného sektoru.

Zhruba pětina ekonomických subjektů (cirka 24 tisíc) se zabývá obchodem, ubytováním a stravováním. Ale trend tu není rostoucí, právě naopak. Od roku 2017 klesl počet podnikatelů v tomto oboru téměř o tisíc. Dalších cirka 18 tisíc subjektů se věnuje průmyslu a zhruba 17 tisíc subjektů podniká v oblasti stavebnictví. Už výše uvedených zhruba deset tisíc ekonomických subjektů se věnuje zemědělským činnostem.

  • Facebook
  • Twitter