Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Na škole T. G. Masaryka v Jihlavě mají speciální program proti šikaně

/
/
/
250 ZobrazeníJihlavská Základní škola T. G. Masaryka bojuje proti šikaně i díky novému speciálnímu programu KiVa. Škola jmenovala koordinátory a žáci jsou přesně instruováni, kdy a komu lze nahlásit nevhodné chování. Zároveň jsou ve škole – na bezpečném místě – umístěny schránky důvěry, kam mohou děti vhazovat případná upozornění na to, že je někomu ubližováno.

Šikana se na Základní škole T. G. Masaryka objevila v minulém školním roce. Potvrdila ji i kontrola České školní inspekce. Ve škole byla proto okamžitě nastavena přísná pravidla, byly posíleny dohledy ve třídách na druhém stupni a omezily se aktivity o přestávkách. Škola navázala také spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Jihlava.

Před zavedením finského programu KiVa vyplňovali žáci dotazníky, které se týkaly jejich zkušeností s šikanou. „Vysvětlili jsme jim, jak šikanu rozpoznat od ‚škádlení‘. Závěry jsme pak porovnali se školami v ČR, které jsou do programu KiVa také zapojeny. Z výsledků vyplynulo, že na naší škole je menší výskyt, co se týče počtu dětí, které se se šikanou setkaly i těch, kteří nevhodné chování sami iniciují, oproti průměru ostatních českých škol,“ uvedla ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Andrea Frolíková.

Otevřeni komunikaci
Aby si vedení školy bylo jisté, že pro zlepšení situace udělalo maximum, zakoupilo roční licenci na Sociomapping. „Jde o jedinečnou metodu pro práci s třídním kolektivem, která pomáhá k ilustraci a jasné vizualizaci vztahů žáků,“ dodala.

Výstupem tohoto mapování bude identifikace izolovaných žáků, jejich integrace, změna struktury třídního kolektivu, identifikace problémů ve třídě a podobně. Tuto metodu plánuje škola využít během měsíce listopadu a znovu ji zopakovat ve druhé polovině 2. pololetí. „Téma šikany bereme velmi vážně a situaci na základní škole T. G. Masaryka sledujeme a průběžně ji vyhodnocujeme. Jsem rád, že je škola aktivní a zapojila se do programu KiVa, který pracuje s žáky, rodiči i pedagogy. Věřím, že to paní ředitelka vzala za správný konec,“ uvedl náměstek primátora pro oblast školství Richard Šedivý.

  • Facebook
  • Twitter