Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ministr zdravotnictví Válek navštívil pelhřimovskou i třebíčskou nemocnici

/
/
/
264 ZobrazeníMístopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zavítal v pondělí 3. července do krajských nemocnic v Pelhřimově a v Třebíči. Setkal se s řediteli zařízení, zástupci vedení nemocnic i primáři.

Ministra Válka doprovázeli hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstek pro zdravotnictví Kraje Vysočina Vladimír Novotný a poslankyně Martina Ochodnická. Přítomní diskutovali o aktuálních zdravotnických výzvách, možnostech jejich řešení a s primáři ministr Válek probral jejich zkušenosti, výzvy a potřeby, které mají ve své práci. Společně pak zdůraznili význam spolupráce mezi centrálními a regionálními orgány.

V Pelhřimově se ministr vydal na prohlídku nového Pavilonu péče o rodinu, kde se seznámil s moderními zařízeními a infrastrukturou, které jsou k dispozici pro poskytování komplexní péče budoucím maminkám, dětem a dorostu. Byl představen koncept a cíle Pavilonu péče o rodinu a důležitost této služby pro občany Pelhřimova a okolí.

Závěrečným bodem programu byla návštěva radiodiagnostického oddělení, kde ministr zhlédl ukázku nejnovějších skiagrafických přístrojů, které jsou k dispozici pro diagnózu a monitorování zdravotního stavu pacientů. „Byl jsem velmi spokojen s návštěvou Nemocnice Pelhřimov, která velmi dobře funguje a poskytuje pacientům péči na špičkové úrovni. Ocenil jsem setkání s vedením nemocnice, primáři a dalšími zaměstnanci,“ sdělil ministr zdravotnictví České republiky Vlastimil Válek. „Jsme rádi, že jsme mohli panu ministrovi ukázat náš nový Pavilon péče o rodinu, který bude už zanedlouho plně k dispozici veřejnosti, a že pan ministr ocenil úsilí zaměstnanců nemocnice v dalším rozvoji zdravotní péče v pelhřimovském regionu,“ uzavřel ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák. 

Návštěva v třebíčské nemocnici

Ředitelka nemocnice Eva Tomášová seznámila ministra s chodem a hospodařením nemocnice, s dokončenou a plánovanou výstavbou a prohlídkou nemocničního areálu. Trasa prohlídky zahrnovala představení urgentního příjmu, radiodiagnostického oddělení, ARO a interního a chirurgického pavilonu. Návštěva byla zakončena před chátrající budovou S, ve které se v současnosti nachází archiv. Záměrem nemocnice, a současně zbožným přáním, je vybudovat v těchto prostorách novou léčebnu dlouhodobě nemocných. Ministr Válek tuto vizi podpořil a vyjádřil jí plnou podporu.

„Díky tomu, že pravidelně navštěvuji nemocnice po celé České republice, mám možnost vidět naše zdravotnictví jinak než od stolu a zpětná vazba přímo z nemocnic je pro mě velmi důležitá. Mohu lépe reagovat na jejich potřeby i hledat prostor pro zlepšení. Dnes navštívené nemocnice ukázaly jasnou vizi rozvoje, v jejímž středu je pacient. Ocenil jsem i velmi efektivní nakládání s prostředky z evropských fondů, vynaložených na zkvalitnění péče,” uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Vážíme si zájmu ministra Válka setkat se s vedením nemocnice a možností seznámit ho s proměnou a komplexní modernizací třebíčské nemocnice, kterou v posledních letech prošla. Ministr si ochotně vyslechl i co je naším trnem v patě a s čím se dennodenně potýkáme,“ komentuje ministerskou návštěvu ředitelka nemocnice Eva Tomášová. 

  • Facebook
  • Twitter