Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kulatý stůl Bydlení jako krok k úspěšné integraci mladých lidí z dětských domovů v Jihlavě

/
/
/
456 ZobrazeníVe čtvrtek 24. října se na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnil Kulatý stůl projektu Začni správně společnosti yourchance.

Účast více než dvaceti osob z řad vedení dětských domovů, zástupců OSPOD Kraje Vysočina, sociálních kurátorů pro dospělé, zástupci obcí Kraje Vysočina, komerčního sektoru i mladíka, který již brány domova opustil, potvrdila důležitost realizovat podobná setkání a hledat možnosti, jak dětem pomoci s bydlením i začleněním do života dospělých.

Tématem setkání byla problematika bydlení coby stěžejního kroku k úspěšné integraci mladých lidí z dětských domovů a pěstounské péče. Hlavními body diskuze byla problematika startovacího bydlení na Vysočině, Domy na půl cesty a Chráněné bydlení a potřeby dětských domovů. Nechyběly příběhy a příklady z praxe a další možnosti bydlení v regionu. Přítomní se také zamýšleli nad formami pomoci s odchodem a osamostatněním se.

Přítomné přivítala a celým setkáním provázela Dominika Šenková, manažerka projektu Začni správně pro Čechy a koordinátorka pro Královéhradecký kraj. Promluvila také o mentoringovém programu pro mladé, který propojuje mlaďochy s dospěláky. Ti mladým pomáhají najít tu správnou cestu životem, konzultují s nimi nejen otázky spojené se vzděláním či profesí, ale především s běžným každodenním životem, včetně bydlení. „To, že se podařilo realizovat dnešní Kulatý stůl v kraji Vysočina, vnímám jako velký posun kupředu. Naším cílem je nejen podporovat mladé lidi z dětských domovů a pěstounské péče, ale zároveň propojovat a síťovat všechny, kteří mohou být v životě mladého člověka a v jeho situaci užiteční,“ dodala k významu setkání Dominika.

Následně se slova ujal náměstek hejtmana Kraje Vysočina, Pavel Franěk, který poděkoval všem zúčastněným za účast a yourchance za pomoc, kterou poskytuje mladým z dětských domovů a náhradní rodinné péče. Zmínil i svoji zkušenost z dob studií, kdy byl na praxi v dětském domově a dále se tomuto tématu věnuje a je mu blízké.

Mlaďochy na setkání zastupoval Michal, který opustil Dětský domov Jemnice tento rok v létě. Tomu pomohl projekt Začni správně najít si bydlení a „nastěhovat“ ho do Brna. „Díky pomoci „Začni správně“ proběhlo mé odcházení z domova jednoduše a jsem velmi spokojen. Netušil jsem, že odchod mladého může být takový problém a kolik lidí ho řeší,“ dodal se smíchem Michal.

Kulatý stůl k problematice bydlení mladých z dětských domovů

Při diskuzi zazněla fakta i řešení
Na Vysočině je pouze jeden Dům na půl cesty a je otázkou, kam mají mladí po odchodu z domova odejít. Chybí také chráněné bydlení, vše je plně obsazené. Je třeba vždy zvažovat individuální požadavky mladého člověka, např. při mentálním postižení. Někteří mladí jsou připraveni na odchod, jiní ale vyžadují specifické požadavky. V debatě zaznělo, že zde jednoznačně chybí podpora státu. Jedním řešením by bylo poskytnout firmám daňové zvýhodnění při nástupu mladého člověka do práce, pokud by mu firma poskytla po odchodu z dětského domova práci i bydlení. Martin Jelínek z Krajského úřadu Kraje Vysočina zmínil fakt, že sociální odbory pomoci nemohou, protože nemají k dispozici byty. Další skutečností je, že existuje širší cílová skupina, která bydlení potřebuje – matky samoživitelky, lidé po návratu z výkonu trestu, bezdomovci s přáním bydlet. Volné byty nejsou pro nikoho a je velký přetlak. Závěr této diskuze byl návrh požádat společně město o budovu na Vysočině, kde by vyrostlo startovací bydlení pro mladé odcházející z dětských domovů v regionu.

Jedním výstupem z Kulatého stolu byl zájem o spolupráci a příslib regionálního manažera realitní kanceláře Tomáš Špaček řešit bytovou tíseň pouze pro aktivní klienty – mladé projektu Začni správně. Další možností, která se nabízí je navázat spolupráci s městem Jihlavou a obcemi poblíž dětských domovů, kde by mohlo být více možností bydlení pro mladé. Opět by platila podmínka aktivního klienta z projektu. Dalším úkolem ze setkání bylo zmapování měst a obcí v regionu, kde by byly pracovní příležitosti pro mladé.

  • Facebook
  • Twitter